رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

دعای روزهای ماه رمضان + شرح و فایل صوتی


ارسال های توصیه شده

دعای روز اول رمضان

 

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِى فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ وَ قِيَامِى فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ وَ نَبِّهْنِى فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَ هَبْ لِى جُرْمِى فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَ اعْفُ عَنِّى يَا عَافِيا عَنِ الْمُجْرِمِينَ.

 

خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزهداران واقعى و قیام و عبادتم در آن قیام شبزندهداران و بیدارم نما در آن از خواب بىخبران و ببخش به من جنایتم را در این روز اى معبود جهانیان و درگذر از من اى بخشنده جنایاتكاران.

 

دريافت فايل

 

شرح دعاي روز اول ماه مبارک رمضان

 

“اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين و قيامي فيه قيام القائمين و نبهني فيه عن نومه الغافلين وهب لي جرمي فيه يا اله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين.”“خدايا روزه مرا در اين روز (و در هر روزه ماه مبارک رمضان) مانند روزه روزه داران حقيقي که (مقبول درگاه تست) قرار ده و اقامه نمازم را (و يا برپا داشتن هر کار خيري را) مانند نمازگزاران واقعي (مانند برپا دارنده هر کار خيري) مقرر فرما و مرا از خواب غفلت و غافلان (از ياد تو) هوشيار و بيدار ساز و هم در اين روز گناهم و جرمم را ببخش اي خداي عالميان و زشتيهايم را عفو فرما اي عفو کننده مجرمان”

1- اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين” “خدايا روزه مرا در اين روز مانند روزه روزه داران واقعي قرار ده”

حال مي خواهيم بدانيم “صيام الصائمين” يعني چه؟ براي درک اين موضوع اشاره مي نماييم به حديثي گرانقدر از پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله) که فرمودند: “اذاغتاب الصائم افطر(1)“ يعني “هرگاه روزه دار غيبت کند روزه اش را خورده است” و در حديث ديگري مي فرمايند: “منغتاب امرا مسلما بطل صومه و نقض و وضوه”(2) يعني “هر که غيبت مسلماني را نمايد روزه و وضويش باطل مي گردد. که از اين دو حديث گرانبها در مي يابيم که روزه فقط با گرسنگي و تشنگي کشيدن محقق نمي گردد و غير از موارد ذکر شده در رساله عمليه که باعث ابطال روزه مي گردد، عوامل ديگري چون غيبت نيز روزه فرد مسلمان را باطل مي نمايد و از اين رو روزه واقعي روزه اي است که بايد در آن تمام اعضا و جوارح انسان روزه دار باشد. به طوري که فرد روزه دار بايد از تمام اعمال قبيح چون (غيبت، فحش و ناسزا، خشم و غضب، نگاه به نامحرم و...) دوري نمايد. چنانچه امام صادق عليه السلام نيز در حديثي چنين مي فرمايند که: “پدرم فرمود: رسول خدا صلي الله عليه و آله از زني روزه دار شنيد که به کنيزش فحش مي داد پس دستور داد طعامي حاضر نمودند و به آن زن فرمود: بخور، پاسخ داد: اي رسول خدا! من روزه ام، آنگاه پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: “کيف تکونين صائمه وقد سببت جاريتک؟ ان الصوم ليس من الطعام و الشراب و انما جعل الله ذلک حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل و القول يفطر الصائم ما اقل الصوام و اکثر الجواع”(3) يعني “تو چه روزه داري که به کنيزت فحش دادي؟ به راستي که روزه، خودداري از خوردن و آشاميدن نمي باشد، فقط و فقط خداوند آن را (روزه را) به عنوان مانعي از ساير زشتي هاي گفتاري قرار داده است، زشتيهايي که روزه روزه دار را مي شکند (باطل مي کند) چقدر روزه داران (حقيقي) اندک و گرسنگان فراوانند” و نيز در حديث ديگر از امام صادق عليه السلام منقول است که فرمودند: “اذا صمت فليصم سمعک و بصرک و شعرک و عدد اشياء غير هزار و قال لا تکونن يوم صومک کيوم فطرک” يعني “هرگاه روزه گرفتي پس بايد گوش و چشم و موي تو نيز روزه باشد و امام عليه السلام غير از اينها چيزهاي ديگري را نيز بر شمرد و فرمود: نبايد روزي که روزه هستي با روزي که روزه نيستي يکسان باشد” پس همان طوري که در احاديث بالا ذکر شد هر کسي که فقط از روزه و روزه داري گرسنگي و تشنگي بکشد و از اعمال قبيحي چون دروغ، غيبت و ... اجتناب ننمايد يقينا روزه اش باطل شده و جزء روزه داران واقعي محسوب نمي گردد و صيامش جزء صيام و صائمين قرار نمي گيرد و اين امر ما را ملزم مي دارد که در روز اول ماه مبارک رمضان اولين چيزي که از خداوند درخواست نماييم اين باشد که به ما توفيق عنايت کند که روزه ما جزء روزه هاي حقيقي و واقعي قرار گيرد.

2- و قيامي فيه قيام القائمين (و اقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعي (برپا داشتن هر کار خير را مانند برپا دارندگان کار خير قرار دهد.) حال در اينجا مي خواهيم بدانيم که قيام قائمين يعني چه؟ در اينجا منظور از قيام شايد اقامه نماز و يا به عبارت ديگر هر نوع برخاستي که امر خيري در آن باشد، همانند (بيداري در سحرهاي ماه رمضان براي سحري خوردن و يا دعا و مناجات نمودن، افطار نمودن روزه، کمک نمودن به مستمندان و...) که همه اينها نوعي قيام مي باشد که بايد به صورت قيام القائمين صورت پذيرد و در مفهومي واضح تر قيام ما براي آنکه جزء قيام القائمين قرار گيرد بايد فقط هدف و قصد و نيت، رضاي خداوند باشد يعني اراده هر کاري را نموديم فقط رضاي خدا را در نظر بگيريم، پس قيام القائمين به پا خاستن کساني که رضاي خداوند را در نظر مي گيرند مي باشد و ما نيز در اين روز از خداوند مي خواهيم که برخاستن ما را چه براي اقامه نماز و يا هر کار خيري جزء برخاست کساني قرار دهد که فقط رضاي خداوند را مي طلبد و...

3- (و بنهني فيه عن نومه الغافلين( ) و مرا از خواب غافلان (از ياد تو) هشيار و بيدار نما) در (لياقت از دعا) از خداوند مي خواهيم که ما را از خواب غفلت بيدار نمايد که در اينجا جا دارد که به حديثي اشاره کنيم که در آن امير مومنان حضرت علي عليه السلام در نامه اي به يکي از صحابه خويش مي نويسد “فتدارک مابقي من عمرک ولا تقل غدا بعد غد فانما هلک من کان قبلک با قامتهم علي الاماني و التسويف حتي اقامهم امرالله بغته و هم غافلون فنقلوا علي اعوادهم الي قبورهم المظلمه الضيقه و قد اسلمهم الا و لا دوا الاهرن” (4) يعني “پس باقيمانده عمرت را درياب و نگو فردا بعد از فردا (چنين خواهم نمود) همانا انسانهاي قبل از تو به خاطر آرزوها و به تاخير انداختنها هلاک شدند تا ناگهان امر خداوند (يعني مرگشان) فرا رسيد و آنها غافل بودند، پس بر روي چوبهايشان (تابوتهايشان) به سوي قبرهاي تاريک و تنگ خود منتقل شدند و فرزندان و خويشاوندانشان آنها را تسليم (گور) نمودند” پس در اينجا در مي يابيم که اکثر انسانها در خواب غفلت بسر مي بردند، خوابي که انسان را از معبود و پروردگار خويش جدا مي سازد، خوابي که چشمان انسان در آن باز است اما دل انسان واقعيتها را نمي بيند. پس در اين روز از خداوند مي خواهيم که ما را از خواب غفلتي که انسان را به هلاکت و نابودي مي کشاند بيدار نموده و نجات بخشد...”

4-“وهب لي جرمي فيه يا اله العالمين...” “ و هم در اين روز جرم و گناهم را ببخش اي خداي عالميان”

همان طور که در روايات متعدد آمده است گناهان انسان يکي از موانع و حجابهاي بين رابطه انسان و پروردگار است به طوري که اگر انسان معصيت پروردگار خويش را انجام دهد آن گاه است که از دستور شيطان پيروي و از دستور پروردگار خويش سرپيچي نموده است که همين امر باعث مي گردد که بنده حجابي بين خود و پروردگار خويش ايجاد نمايد پس در ادامه دعا از خداوند مي خواهيم که جرم و گناهان ما را در اين روز ببخشايد و خود خداوند نيز در قرآن مي فرمايد: “و من يغفر الذنوب الا الله”(5) يعني “جز خداوند چه کسي گناهان ما را مي بخشايد” پس ما نيز از خداوند مي خواهيم و مي گوييم که جرم و گناهان ما را ببخش اي خداوند عالميان”...

5- “واعف عني يا عافيا عن المجرمين” “و عفو نما مرا اي عفو کننده مجرمان”

همان طوري که در قسمت قبل دعا از خداوند درخواست بخشش جرم و گناهان خود را درخواست نموديم، مي دانيم که لازمه آن عفو و گذشت و رحمت خداوند مي باشد که در ادامه دعا از ذات اقدس الهي مي خواهيم که ما را عفو نمايد به طوري که سابقه عفو و گذشت خداوند از مجرمان و گناهکاران را در روايات و احاديث اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام شنيده ايم و در قرآن نيز خداوند متعال اين گونه به بندگان خويش مي آموزد تا بگوييم: “واغف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولنا فانصرنا علي القوم الکفرين”(6) يعني “و عفو نما از ما (گناهانمان را) و بيامرز براي ما و رحم نما بر ما (به طوري که) تو مولا و پروردگار ما هستي پس ياري و پيروز نما مارا بر عليه قوم کافر”

ان شاءالله که تابع باشيم

پي نوشتها:

1- عوالي اللآلي ج1، ص 263 و حديث 53

2- الفقيه، ج4، ص 15

3- اصول کافي، ج4، ص 87

4- اصول کافي، ج4، ص 87

5- 136 آل عمران

6- 286 سوره بقره

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دعاي روز دوم رمضان

 

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

 

اللهمّ قَرّبْني فيهِ الى مَرْضاتِكَ وجَنّبْني فيهِ من سَخَطِكَ و نَقماتِكَ و وفّقْني فيهِ لقرآئةِ آياتِكَ برحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمين.

 

خداوندا، مرا در اين روز به رضا و خشنوديت نزديك ساز و از خشم و غضبت دور فرما و براي قرائت آيات قرآنت توفيق ده، به حق رحمتت اي مهربانترين مهربانان.

 

دریافت فایل

 

شرح دعاي روز دوم ماه مبارك رمضان «اللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ وَ جَنِّبْني فيهِ مَنْ سَخَطِكَ و نَقْماتِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِقِراءَةِ آياتِكَ بِرحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمين: خدايا نزديك كن مرا در اين ماه به سوى خوشنوديت و بر كنارم دار در آن از خشم و انتقامت و توفيق ده مرا در آن براى خواندن آيات قرآن به رحمت خودت، اى مهربانترين مهربانان» مينويسد: در قسمت اول دعاي روز دوم ماه مبارك رمضان نزديكي به خشنودي خدا و دوري از خشم او را مسألت ميكنيم.

هر كس كه به سوي رضايت خداوند حركت كند، از خشم او دور ميشود و هر كسي كه از خشنودي و رضايت خداوند فاصله بگيرد، حتماً به طرف خشم الهي در حركت است. زيرا اين دو با هم رابطه متقابل دارند. در دعايي كه پس از يكي از نمازهاي شب نيمهشعبان وارد شده است، اين چنين آمده است: «اَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقابِكَ وَ اَعُوذٌ بِرِضاكَ مِنْ سَخَطِكَ...» «خدايا از مجازاتت به بخششت و از خشمت به خشنوديت پناه ميبرم». [الكافي، ج 3، ص 469] البته جلب رضايت خدا و اجتناب از خشم او توسط انجام دستورات الهي و ترك معاصي امكانپذير است.

هنگامي اين دعا به موضوع اجابت مقرون ميشود كه ما در كنار خواندن چنين دعايي، در مرحله عمل هم به گونهاي باشيم كه اعمال ما در مسير كسب رضايت خداوند و دوري از خشم او باشد. هنگامي كه امام صادق (ع) براي اقامه نماز از منزل به سوي مسجد حركت ميكردند مشغول اين دعا ميشدند: «... خَرَجْتُ أبْتِغاءَ رِضوانِكَ وأجْتِنابَ سَخَطِكَ ...» «خدايا براي كسب خشنودي تو و دوري از خشمت خارج شدم...» [مستدرك الوسائل، ج 3، ص 437] و اين نشان ميدهد كه يكي از مصاديق اين دعا، اقامه نماز ميباشد.

اينك به بيان مختصر چند نمونه، از مصاديق رضا و سخط الهي ميپردازيم:

امام باقر(ع) فرمودند: «خشنودي خداوند بلندمرتبه در اطاعت از امام، پس از كسب معرفت اوست». [الكافي، ج 1، 185]

در حديث ديگري نيز اميرالمومنين علي (ع) فرمودند: «نشانه رضايت خداوند از بنده، رضايت بنده به تمام مقدرات خداوند است ـ چه آن مقدرات خوش آيند، و چه ناخوشايند باشند ـ». [غررالحكم، ص 104]

حضرت امام حسين (ع) هم فرمودند: «رضايت خداوند بلندمرتبه در رضايت اهلبيت است». [بحارالانوار، ج 44، ص 367]

پيامبر اكرم (ص)فرمودند: «هر كه شب را صبح كند در حالي كه در قلبش خيانت و نيرنگي نسبت به برادر مسلمانش داشته باشد، آن شب را در خشم خداوند صبح كرده است». [من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 15]

حضرت علي (ع) فرمودند: «بندهاي كه بغض ما را در دل داشته باشد، خداوند بر او خشم مينمايد». [بحارالانوار، ج 27، ص 179]

پيامبر اسلام(ص) فرمودند: «رضايت خدا در رضايت پدر و مادر و خشم خداوند در خشم آنهاست» [مستدركالوسائل، ج 14، ص 286]

در قسمت دوم اين دعا از خداوند ميخواهيم توفيق تلاوت آيات قرآن نصيب ما كند.

در قرآن كريم و روايات مأثوره و سيره اهلبيت پيامبر (ص) مطالب فراواني در آثار، فوايد و ثواب تلاوت قرآن و آداب آن ذكر شده است كه به نمونههايي از آن ميپردازيم:

قرآن مي فرمايد: فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [سوره مزمل ـ آيه 20] هر چه ميتوانيد قرآن تلاوت كنيد.

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [سوره مزمل ـ آيه 4] قرآن را آرام و شمرده و با دقت و تأمل بخوان.

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [سوره نحل ـ آيه 98] هر گاه قرآن تلاوت كردي، پس از شيطان رانده شده به خداوند پناه ببر.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دعای روز سوم ماه رمضان

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ والتّنَبیهَ وباعِدْنی فیهِ من السّفاهة والتّمْویهِ واجْعَل لی نصیباً مِنْ كلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بِجودِكَ یا أجْوَدَ الأجْوَدینَ.

 

خدایا روزى كن مرا در آنروز هوش و خودآگاهى را و دور بدار در آن روز از نادانى و گمراهى و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزى كه فرود آوردى در آن به بخشش خودت اى بخشندهترین بخشندگان.

 

دریافت فایل

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دعای روز چهارم ماه رمضان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اللهمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِكَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُكْرَكَ بِكَرَمِكَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْكَ وسِتْرِكَ یـا أبْصَرَ النّاظرین.

 

 

خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت و بچشان در آن شیرینى یادت را و مهیا كن مرا در آنروز راى انجام سپاسگذاریت به كـرم خودت نگهدار مرا در این روز به نگاهداریت و پردهپوشى خودت اى بیناترین بینایان.

 

شرح دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

 

 

دریافت فایل

 

“اللهم قوني فيه اقامه امرک و اذقني فيه حلاوه ذکرک و اوزعني فيه لاداء شکرک بکرمک و احفظني فيه بحفظک و سترک يا ابصر الناظرين” “خدايا مرا در اين روز براي اقامه و انجام فرمانت قوت بخش و حلاوت و شيريني ذکرت را به من بچشان و براي اداي شکرت به کرمت مهيا ساز و در اين روز به حفظ و پرده پوشي ات (مرا از گناهان) محفوظ بدار (و گناهان انجام داده مرا بپوشان) اي بصيرترين ناظران”

1) اللهم قوني فيه اقامه امرک “خدايا مرا در اين روز براي اقامه و انجام فرمانت قوت بخش”.

امام زين العابدين عليه السلام در دعاي چهل و چهارم صحيفه سجاديه چنين با خداوند مناجات مي فرمايند؛ “واعنا علي صيامه” يعني “خدايا مرا براي روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان ياري فرما” که اگر به مفهوم آن توجه نماييم مي بينيم اولا به پا داشتن روزه در ماه مبارک رمضان همان اقامه امر خداوند در اين ماه مي باشد، آن هم روزه واقعي که در دعاي روز اول مختصرا در مورد آن شرحي داده شد، که مجددا براي فهم بيشتر، اشاره مي نماييم به ادامه دعا که آن حضرت مي فرمايند: “بکف الجوارح عن معاصيک” يعني “ما را ياري کن تا بتوانيم اعضاي بدن خود را از آلوده شدن به گناه و آنچه مورد پسند تو نيست بازداريم” که اين قسمت از دعا نيز نشان دهنده اين است که روزه واقعي تنها پرهيز از خوردن و آشاميدن نمي باشد بلکه تمام اعضا و جوارح انسان بايد روزه دار باشد و امر به روزه نيز از طرف خداوند امر به روزه واقعي مي باشد، ثانيا براي انجام دادن هر امري نياز به نيرو و قوه الهي داريم چرا که “لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم” “نيست نيرو و قوتي مگر (از طرف) خداوند بلند مرتبه و بزرگ” و اگر خداوند در اين امر ما را ياري نکند به واقع ما در انجام اعمال (چه عبادي و غير عبادي) با شکست مواجه خواهيم شد. پس در اين روز از خداوند مي خواهيم که ما را در انجام اوامرش نيرو و قوت بخشيده و ياريمان نمايد...

2) و اذقني فيه حلاوه ذکرک “و حلاوت و شيريني ذکرت را به من بچشان”

اگر انسان حلاوت و شيريني عبادت و بندگي خداوند را نچشد مفهوم عبادت و بندگي و ذکر و ياد خدا را نمي تواند درک کند و از تاثيرات آن در حيات دنيا و آخرت محروم مي ماند، به طوري که اگر انسان بتواند اين مفهوم را درک کند که هنگامي که به ياد خداوند بلند مرتبه مي باشد خداوند نيز او را ياد مي کند و بدون واسطه خواسته هاي او را مي شنود و اجابت مي نمايد، آنگاه است که مي تواند بفهمد چقدر راز و نياز با خدايي که به سرعت صداي بندگان خويش را شنيده و آنها را اجابت مي کند شيرين و دلرباست، چرا که خداوند فرموده است: “واذا سالک عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا ادعان...”(1) “و هنگامي که بنده هاي من از من (راجع به من) سئوال مي کنند بگو که همانا من نزديک (آنها) هستم (به طوري که) اجابت مي کنم خواسته درخواست کنندگان را هنگامي که (چيزي از من) مي خواهد” پس در اين روز از خداوند مي خواهيم که حلاوت و شيريني راز و نياز با خودش را بر ما بچشاند...

3) واوزعني فيه لاداء شکرک بکرمک “و مرا در اين روز براي اداي شکرت به کرمت مهيا ساز” خداوند در قرآن مي فرمايد: ”واشکرولي و لا تکفرون”(2) “مرا شکر کنيد و کفر نورزيد” که با توجه به اين آيه بايد بگوييم منظور از شکر نعمتهاي الهي آن نيست که دائما به زبان بگوييم “خدايا شکر” بلکه شکر واقعي آن است که از نعمتهاي الهي که به ما ارزاني داشته و انعام فرموده است در مسير طاعت و بندگي اش استفاده کنيم نه در راه معصيت و نافرماني، که قسم اول آن يعني طاعت و بندگي (شکر نعمت) و قسم دوم معصيت و نافرماني (کفران نعمت) الهي مي باشد که در اين روز از خداوند مي خواهيم ما را براي اداي شکر نعمتهايش ياري نموده و آماده سازد...

4) و احفظني فيه بحفظک و سترک يا ابصر الناظرين” “و مرا در اين روز به حفظ و پرده پوشيت (از گناهان) محفوظ بدار (و گناهان انجام داده مرا بپوشان) اي بيناترين بينايان”

هنگامي که انسان به خداوند توکل نموده و امور خود را به خداوند بسپارد آنگاه است که خداوند او را از تسلط يافتن شيطان بر او حفظ مي نمايد و هنگامي که انسان از وسوسه هاي شيطاني محفوظ بماند ديگر گناهي از او سر نخواهد زد و ديگر آن که خداوند ستارالعيوب است يعني عيوب انسانها را که سرچشمه از خطا و گناهان آنان دارد، مي پوشاند مگر اينکه انسان خود پرده دري نموده و بر اثر اصرار بر گناه و خطا، عيوب خود را براي ديگران آشکار سازد، پس در اين روز از خداوندي که بيناترين بينايان است و بر اعمال ما نظارت دارد مي خواهيم که ما را از انجام گناهان و پرده دري گناهان محفوظ بدارد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=1]دعاى روز پنجم ماه مبارك رمضان[/h]

دريافت فايل

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَكَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِكَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِكَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین.

خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان و قرار بده مرا در این روز از بندگان شایسته و فرمانبردارت و قرار بده مرا در این روز از دوستان نزدیكت به مهربانى خودت اى مهربانترین مهربانان.

 

 


شرح دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين و الجعلني فيه من عبادک الصالحين القانتين و اجعلني فيه من اولياءک المقربين برافتک يا ارحم الراحمين” “خدايا مرا در اين روز از استغفارکنندگان قرار ده و از بندگان صالح مطيع مقرر فرما و هم در اين روز از دوستان مقرب درگاه خود قرار داده بحق لطف و رحمتت اي مهربانترين مهربانان”

1) اللهم اجعلني فيه من المستغفرين. “خدايا مرا در اين روز از استغفار کنندگان قرار ده”

شرايط استغفار چيست؟

شخصي در محضر حضرت علي عليه السلام گفت: “استغفرالله” اميرالمومنين علي عليه السلام فرمود: “مادرت به عزايت گريه نمايد، آيا مي داني استغفار چيست؟ همانا استغفار درجه عليين است و آن اسمي است که به شش معني واقع مي گردد: اول پشيماني بر گذشته مي باشد، دوم عزم و اراده براي دوري از آن گناه تا ابد، سوم حق مخلوقات را ادا نمايي تا خدا را پاک و مطهر ملاقات کني و حقي از مخلوقات بر عهده تو نباشد، چهارم اينکه به سوي هر فريضه اي که ضايع نموده اي روي آورده و حق آن را ادا کني، پنجم اينکه گوشتي را که به واسطه حرام روييده شده به واسطه اندوهها آب کني تا پوست به استخوان چسبيده و گوشت تازه بين آنها روييده شود و ششم اينکه درد و رنج فرمانبرداري و اطاعت را به جسم بچشاني چنان چه شيريني معصيت را به آن چشانده بودي، پس در آن هنگام مي تواني بگويي “استغفرالله”(3) که در اين روز ما هم از خداوند مي خواهيم جزء مستغفرين واقعي که امير مومنان علي عليه السلام در مورد آن توضيح فرموده اند قرارمان داده و توبه ما را بپذيرد...

2) و اجعلني فيه من عبادک الصالحين القانتين. “و در اين روز مرا از بندگان صالح مطيع قرار ده”

هنگامي که بنده در پيشگاه خداوند داراي مقام و منزلت است که واجبات الهي را انجام داده و از محرمات او بپرهيزد. آنگاه است که آن بنده به عنوان بنده صالح که مطيع پروردگار خويش است قرار خواهد گرفت که در اين روز ما نيز از خداوند مي خواهيم که ما را جزء بندگان صالح که مطيع اوامر او مي باشند، قرار دهد.

3) واجعلني فيه من اولياءک المقربين برافتک يا ارحم الراحمين” “و در اين روز مرا از دوستان مقرب درگاهت قرار ده بحق لطف و رحمتت اي مهربانترين مهربانان.”

همان طور که در روايات و آيات آمده است کساني مقرب درگاه الهي قرار مي گيرند که هيچ گاه از ياد خداوند در تمام لحظات عمر و حيات خويش غافل نگردند و بندگي خدا را فقط براي رضاي خداوند انجام دهند که براي فهم بيشتر به نمونه بارز آن حضرت امير مومنان علي عليه السلام اشاره مي کنيم که در مناجات با خداوند چنين فرمودند: “الهي ما عبدتک خوفا من نارک و لاطمعا في جنتک لکن وجدتک اهلا للعباده فعبرتک” “بار خدايا! تو را به خاطر ترس از جهنمت و يا به جهت طمع به بهشتت عبادت نمي کنم، بلکه تو را شايسته عبادت يافتم، پس تو را عبادت مي کنم”(4 ) ما نيز در اين روز از خداوند مي خواهيم که بحق لطف و رحمتش ما را از دوستان و اولياء و مقربان درگاهش قرار دهد. ان شاءالله که تابع باشيم.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: right][h=1]دعاى روز ششم ماه مبارك رمضان[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: center] دريافت فايلdownload.gif

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: right]

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: right]دعاي روز ششم[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِكَ ولا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِكَ وزَحْزحْنی فیهِ من موجِباتِ سَخَطِكَ بِمَنّكَ وأیادیكَ یا مُنْتهى رَغْبـةَ الرّاغبینَ.

 

خدایا وا مگذار مرا در این روز در پى نافرمانیت روم و مزن مرا با تازیانه كیفر و دور و بركنارم بدار از موجبات خشمت بحق احسان و نعمتهاى بىشمار تو اى حد نهایى علاقه و اشتیاق مشتاقان.

شرح دعاي روز ششم ماه مبارک رمضان

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: caption, align: center][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

“اللهم لاتخذلني فيه لتعرض معصيتک ولاتضربني بسياط نقمتک و زحزحني فيه من موجبات سخطک بمنک و اياديک يا منتهي رغبه الراغبين” “خدايا مرا در اين روز به واسطه ارتکاب گناه خوار مساز و به ضرب تازيانه قهرت کيفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان بحق احسان و نعمتهاي (بيشمار) تو به خلق، اي منتهاي آرزوي مشتاقان”.

1) اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتک “خدايا مرا در اين روز به واسطه ارتکاب گناهت خوار مساز”

“گناه باعث خواري انسان”

هر انساني هنگامي که معصيت پروردگار خويش را مي نمايد يقينا با اصرار بر آن معصيت، روزي، خوار و ذليل خواهد شد چرا که معصيت نمودن ذات اقدس الهي، به جنگ برخاستن با اوست. به طوري که خداوند امر به عملي مي نمايد و در مقابل بنده اي از آن سرپيچي مي نمايد که در آن هنگام است که آن بنده در مقابل قدرت پروردگار عالميان خوار و ذليل خواهد شد. اما آن رئوفيت و رحمانيت خداوند است که از بندگان خويش به سرعت راضي گشته و آنها را عفو مي نمايد به طوري که در دعاي ابوحمزه ثمالي مي خوانيم که “انت الهي و سع فضلا و اعظم حلما من ان تقايسني بفعلي و خطيئتي و فالعفو، العفو، العفو”(1) “(خدايا) تويي معبود من، فضل تو گسترده تر و حلم تو بزرگتر از آن است که مرا با عمل و خطايم بسنجي پس (از تو طلب عفو و بخشش دارم) مرا ببخش، مرا ببخش، مرا ببخش” پس در اين روز ما هم از خداوند مي خواهيم که ما را به واسطه گناهاني که در هر لحظه از عمرمان انجام مي دهيم خوار و ذليلمان ننمايد و گناهان ما را بيامرزد.”

2) ولاتضربني بسياط نعمتک “و مرا به ضرب تازيانه قهرت کيفر مکن”

“چه زماني قهر خداوند انسان را مي گيرد؟”

خداوند بالاتر از آن است که ما بخواهيم در مورد صفات او صحبتي کنيم اما اين را بايد بدانيم هنگامي انسان مورد قهر الهي قرار مي گيرد که دائما به سرپيچي از دستورات الهي پرداخته و معصيت او را انجام دهد و ما اين را بايد در نظر داشته باشيم که خداوند هيچ نيازي به اطاعت و فرمانبرداري بندگانش ندارد چرا که او بي نيازترين بي نيازان است “الله الصمد”(2) “خداوند بي نياز است” و قهر الهي براي اين است که انسان خود را شناخته و به سير کمالات و خودسازي بپردازد تا به درجات عالي انساني برسد چرا که اگر انسان رها گذاشته مي شد تا به هر کاري که مي خواست دست زند، آنگاه بود که ديگر هيچ انساني با انسانيت در روي زمين زندگي نمي کرد. “ولولا فضل امه عليکم و رحمته لکنتم من الخاسرين”(3) “واگر فضل و رحمت خداوند شامل حال شما نبود هر آينه از زيان کاران بوديد” و نبايد اين را فراموش کنيم که خداوند، ما را براي اينکه نافرماني او را کنيم نيافريده است بلکه “وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون”(4) “ و ما خلق نکرديم جن و انس را مگر ما را به يکتايي پرسش کنند” پس انسان جاهل و نادان چگونه از پروردگار خويش که بر مصلحت تمام بندگانش آگاه است سرپيچي نموده و به معصيت او مشغول مي گردد، پس در اين روز ما از خداوند مي خواهيم که ما را جزء کساني که قهر او بر آنان واجب گشته، قرار ندهد يعني ما را از اطاعت کنندگان و فرمانبرداران دستوراتش قرار دهد نه از نافرمانان و سرپيچي کنندگان...

3) وزحزحني فيه من موجبات سخطک بمنک و اياديک يا منتهي رغبه الراغبين” “و مرا از موجبات خشم و غضبت دور گردان بحق احسان و نعمتهاي (بيشمار) تو به خلق، اي منتهاي آرزوي مشتاقان” در سوره حمد مي خوانيم: اهدنا الصراط المستقيم “(خدايا) ما را به راه راست هدايت نما، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولضالين” “راه کساني که بر آنان انعام فرموده اي نه راه کساني که بر آنان غضب نموده اي و نه گمراهان”.

انعمت عليهم چه کساني هستند؟

جواب آن را که خداوند به چه کساني نعمت داده است را مي توانيم با يک آيه بيان نماييم:

“و من يطع الله و الرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئک رفيقا”(5) يعني “و آنان که خداوند و رسول را اطاعت کنند البته آنان (يعني اطاعت کنندگان از خدا و رسول) با کساني که خداوند به آنان انعام (لطف و عنايت کامل) فرموده يعني با پيامبران و صديقان و شهيدان و نيکوکاران محشور خواهند شد و ايشان در بهشت چه نيکو رفيقاني خواهند بود”

مغضوب عليهم و ضالين چه کساني هستند؟

کساني که خداوند بر آنان غضب مي فرمايد کساني هستند که از شيطان پيروي مي کنند به طوري که خداوند در قرآن گفته شيطان را چنين بيان مي فرمايد: “لعنه الله و قال لا تخذن من عبادک نصيبا مفروضا”(6) خداوند او را لعنت نمود (و از رحمت خود دور ساخت) و (شيطان در جواب) گفت: من از بندگان تو قسمتي را زير بار اطاعت خود خواهم کشيد” “ولا ضلنهم ولا منينهم...”(7) يعني “آنان را گمراه کنم و به آرزوهاي دور و دراز در افکنم.” پس کساني که پيروي از شيطان نموده و از دستورات خداوند سرپيچي کنند، مستحق خشم و غضب الهي مي گردند. زيرا از گمراهان خواهند بود چنانچه خداوند در قرآن مي فرمايد: “اولئک ماواهم جهنم ولايجدون عنها محيصا”(8) يعني “ايشان را (يعني شيطان و پيروانش را) منزل و جايگاه، جهنم است و از آن، مفر و گريزگاهي نخواهند يافت” پس ما در اين روز از ذات اقدس پروردگار مي خواهيم ما را از چيزهايي که موجب خشم و غضب او مي گردد (يعني پيروي از دستورات شيطان) دور گرداند. ان شاءالله که تابع باشيم.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=1]دعاى روز هفتم ماه مبارك رمضان

[/h]

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: right]دعاي روز هفتم [/TD]

[TD=colspan: 2, align: left][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]دريافت فايلdownload.gif [/TD]

[TD=align: left][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اعنّی فیهِ على صِیامِهِ وقیامِهِ وجَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْنی فیهِ ذِكْرَكَ بِدوامِهِ بتوفیقِكَ یا هادیَ المُضِلّین. خدایا یارى كن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبـادت و بركنارم دار در آن از بیهودگى و گناهان و روزیم كن در آن یادت را براى همیشه به توفیق خودت اى راهنماى گمراهان.

 

شرح دعاي روز هفتم ماه رمضان

 

 

«اللهم اعني فيه علي صيامه و قيامه و جنبني فيه من هفواته و اثامه و ارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك ياهادي المضلين» اي خدا مرا در اين روز به روزه و اقامه نماز ياري كن و از لغزشها و گناهان دور ساز و ذكر دائمي نصيبم فرما به توفيق بخشي خود اي راهنماي گمراهان.

روزه چيست و چه فوايدي دارد؟! روزه طبق آنچه در لغت و رسالههاي عمليه آمده است، عبارت است از: خودداري كردن شخص از خوردن و آشاميدن و ديگر مبطلات روزه (كه در رسالههاي عمليه ذكر گرديده است) و نيز پرهيز از گناهان اعضا و جوارح و در نهايت هرگونه خودداري قلبي شخص روزهدار از توجه به غير خداوند.

براي روزه فوايد و آثار زيادي ذكر گرديده است كه به بعضي از آنها اشاره ميگردد. 1- يكي از فوائد روزه در اسلام تندرستي است. چنانچه پيامبر گرامي اسلام(ص) فرمودند: «روزه بگيريد تا سالم بمانيد.» (بحار، ج 93، ص 255) و هرچه كه علم بيشتر پيشرفت ميكند، ابعاد مختلفي از فوايد روزهداري معلوم ميگردد. 2- سپر در برابر آتش جهنم است. حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايند: «الصوم جنه من النار»؛ روزه سپري در مقابل آتش جهنم است. (وسائل، ج 7، ص 285) 3- مايه اجابت دعا. رسول خدا(ص): «لا ترد دعوه الصائم؛ دعاي روزهدار رد نميشود» (بحار، ج 93، ص 256) 4- باعث بخشيده شدن گناهان. رسول خدا(ص) ميفرمايند: هركس ماه رمضان را براي خدا روزه بدارد، تمام گناهانش آمرزيده ميشود. (تفسير مراغي، ج2، ص 69) 5- باعث ميشود فرشتگان برايش دعا كنند. رسول گرامي اسلام(ص) دراينباره ميفرمايند: خداوند فرشتگان خود را موظف كرده است كه براي روزهداران دعا كنند. (بحار، ج 93، ص 285) البته اينها و دهها فايده ديگر كه در آيات و روايات ذكر گرديده، اشارهاي بود به فوايد و آثار فردي روزه. براي روزه فوايد اجتماعي فراواني ذكر گرديده كه به بعضي از آنها اشاره ميشود؛

1- روزه باعث تحريك انسانها نسبت به همنوع خود ميشود! چنانكه در روايتي آمده است: خداوند روزه را واجب كرد تا ثروتمندان و فقرا را همسان سازد. (وسائل، ج 7، ص 2) روزه باعث ميشود تا ثروتمندان طعم تشنگي و گرسنگي را چشيده و به ياد فقرا و مستمندان بيفتند تا بدينوسيله عاطفه آنها تحريك شده و بخشي از درآمد خود را به آنان اختصاص دهند.

2- روزهداري باعث خودداري شخص از خيلي از جرائم و صفات زشت اخلاقي و اجتماعي ميگردد. از جمله آنها: دروغ، مجادله و درگيري، غيبت، تهمت، فحش، سرزنش و خشم، مردمآزاري، معاشرت با مفسدان، سخنچيني، حرامخواري و... است بيترديد هر يك از اين گناهان كه كنترل شود، باعث جلوگيري از آسيبهاي فراوان اجتماعي شده و باعث آرامش آن ميگردد. «و ذكر دائمي را نصيبم فرما» بايد دانست قرآن كريم علاوه بر ذكر زباني، ذكر قلبي و ياد دروني را ميستايد. ذكر و فكر، همراه يكديگر ارزش است. متأسفانه كساني كه ذكر ميگويند، ولي اهل فكر نيستند و كساني اهل فكر هستند ولي اهل ذكر نيستند! ذكر يكي از نمونههاي روشن عبادت است و ذكر خدا و نعمتهاي او، زمينه شكر و سپاس است، چنانكه غفلت از ياد خدا، مايه كفران است. ذكر يك نوع حضور قلبي است كه اثرات زيادي براي ذاكر دارد، از جمله؛ باعث توكل، معرفت، شكر، توجه دائمي به خداوند و جلوگيري از لغزش و گناه، محبت نسبت به قلب هستي يعني خداوند، اميد و رجاء و... ميشود. ذكر مقام انسان را تا جايي بالا ميبرد كه ميفرمايد: تو ياد من باش، تا من هم ياد تو باشم. (فاذكروني اذكركم - بقره آيه 152)

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: right][h=1]دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: right]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: right]

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: right] دعاي روز هشتم [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3] دريافت فايلdownload.gif [/TD]

[TD=align: left]

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَةَ الأیتامِ وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ وصُحْبَةِ الكِرامِ بِطَوْلِكَ یا ملجأ الآمِلین.

خدایا روزیم كن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان و افشاء سلام و مصاحبت كریمان به فضل خودت اى پناه آرزومندان

 

 

شرح دعاي روز هشتم ماه رمضان

 

آئين مهرورزي

“اللهم ارزقني فيه رحمه الايتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبه الکرام بطولک يا ملجا الاملين” “خدايا در اين روز مرا ترحم بر يتيمان و اطعام به گرسنگان و افشاء و انتشار سلام در مسلمانان و مصاحبت با نيکان نصيب فرما به حق انعامت و بزرگواريت اي پناه آرزومندان”

(1) اللهم ارزقني فيه رحمه الايتام “خدايا روزيم فرما تا در اين روز به يتيمان ترحم کنم”

يتيم نوازي در اسلام

يتيم نوازي و ترحم بر يتيمان يکي از دستورات بزرگ اسلام مي باشد که بر مسلمانان واجب است که در اين امر مهم بسيار کوشا باشند چرا که يتيم به کسي گويند که در ظاهر سرپناه و سرپرستي براي خود نداشته باشند (يعني هيچ کس نباشد که او را سرپرسي کند مثل پدر و مادر) به طوري که فقط خداوند حامي و سرپناه او باشد که خداوند حقوق چنين افرادي را بسيار محترم داشته و بر ترحم به آنان تاکيد مي نمايد. چنانچه حضرت امير مومنان علي عليه السلام مي فرمايد: “الله، الله بالايتام، فلا تغبوا افواههم و لا يضيعوا بحضرتکم”(1) “خدارا! خدا را! درباره يتيمان، نکند که آنان گاهي سير و گاه گرسنه بمانند و حقوقشان ضايع گردد!”

ارزش يتيم

يتيمان با اينکه به ظاهر سرپناه و سرپرستي براي خود ندارند اما خداوند براي آنان ارزش بسياري قائل است به طوري که در قرآن خداوند (عزوجل) خطاب به پيغمبر خود مي فرمايد: “الم يجدک يتيما فاوي”(2) يعني “آيا خداوند تو را يتيمي نيافت که در پناه خود جاي داد” که با توجه به اين آيه مي بينيم که خداوند پيغمبر خود را به دوران يتيمي اش (که پدر و مادر خويش را از دست داده بود و سرپناهي جز خداوند نداشت) تذکر مي دهد تا يادآور شود که چگونه خداوند او را ياري نمود و او را از گزند دشمنان در امان داشت و به لطف و رحمتش به مقام نبوت برگزيد. تا اينکه پيغمبر نيز به ياد يتيمان بوده و از آنان دلجويي کند.

در آيه ديگر مي فرمايد: ”فاما اليتيم فلا تقهر”(3) يعني “پس تو هم هرگز يتيمي را ميازار”. حال با توجه به اين آيات ما بايد اين نکته مهم را در نظر داشته باشيم که پيامبر عظيم الشان اسلام هيچ گاه از دستورات خداوند سرپيچي نکرده و نعمتي از خداي خويش را فراموش ننموده است بلکه خداوند به پيامبر خود تذکر داده تا همه مردم الگو گرفته و آن دستورات را اجرا نمايند، چرا که خداوند مي فرمايد: “ولکم في رسول الله اسوه حسنه”(4) يعني “و براي شما در (خلق و خوي) رسول خدا الگويي نيکوست” پس از خداوند مي خواهيم که ما را در اين روز ياري نمايد تا بتوانيم بر يتيمان و بي سرپرستان ترحم نموده تا مشمول رحمت بي پايانش گرديم...

(2) واطعام الطعام “و به گرسنگان اطعام کنم.”

سفره ميهماني بگسترانيم

در ماه مبارک رمضان يکي از چيزهايي که بسيار اهميت دارد اطعام نمودن و سفره ميهماني پهن کردن براي فقيران و مستمندان در راه رضاي خداوند است که از ثواب و منزلت بسيار بالايي برخوردار است، چنانچه حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: “اجود يده! و هو غن ذات الله بخيل! فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابه، واليحسن منه الضيافه”(5) يعني “دست سخاوتمندي ندارد آن کس که از بخشش در راه خدا بخل مي ورزد! آن کسي که خدا او را مالي بخشيد، پس بايد به خويشاوندان خود بخشش نمايد و سفره ميهماني خوب بگستراند” و ما نيز از خداوند مي خواهيم که در اين روز ما را ياري فرمايد تا در راه رضاي او به فقيران و مستمندان اطعام کنيم...

(3) و افشاء السلام و صحبه الکرام بطولک يا ملجا الاملين “و افشاء و انتشار سلام در مسلمانان و مصاحبت با نيکان نصيب فرما به حق انعام و بزرگواريت اي پناه آرزومندان.”

منظور از افشاء السلام چيست؟

در اينجا منظور از افشاء سلام مي تواند انتشار دوستي و محبت بين مسلمانان باشد، زيرا هنگامي که دو مسلمان به يکديگر برسند و به هم سلام کنند، آنگاه است که نوعي امنيت و خوشبيني بين طرفين پيش مي آيد، چرا که سلام يکي از نامهاي خداوند است و هرجا که نام خداوند در ميان باشد آنگاه است که همه با آرامش با يکديگر روبرو مي گردند، به طوري که حضرت علي عليه السلام هنگامي که ماموران جمع آوري ماليات را به سوي مردم فرستادند تا آنچه را حق خداست از آنان بستانند، در قسمتي در خصوص روش برخورد با مردم چنين فرمودند: “با آرامش و وقار حرکت کن، تا در ميانشان قرار گيري، به آنها سلام کن و در سلام و تعارف و مهرباني کوتاهي نکن”(6) که اين هم نشان دهنده آن است که سلام نمودن بين طرفين نوعي آرامش و امنيت است که به وسيله آن بين طرفين ايجاد مي گردد.

منظور از صحبه الکرام چه مي باشد؟

منظور از صحبه الکرام، هم کلام و همنشين شدن با اهل کرم و بخشش است که انسان را به مقامات و درجات عالي مي رساند که ما نيز از خداوند به حق بزرگواريش مي خواهيم که ما را با کريمان همنشين و از لئيمان دور سازد. ان شاءالله که تابع باشيم.

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: right][h=1]دعای روز نهم ماه مبارک رمضان[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: right]

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]دريافت فايلdownload.gif

[/TD]

[TD=align: left][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

بسم الله الرحمن الرحیم

االلهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِكَ الواسِعَةِ واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِكَ السّاطِعَةِ وخُذْ بناصیتی الى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبّتِكَ یا أمَلَ المُشْتاقین.

خدایا قرار بده برایم در آن بهرهاى از رحمت فراوانـت و راهنمائیم كن در آن به برهان و راههاى درخشانت و بگیر عنانم به سوى رضایت همه جانبهات بدوستى خود اى آرزوى مشتاقان.

 

شرح دعاي روز نهم ماه مبارک رمضان

 

 

“اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتک الواسعه و اهدني فيه لبراهينک الساطعه و خذ بناصيتي الي مرضاتک الجامعه لمحبتک يا امل المشتاقين”

“خدايا مرا نصيبي (کامل) از رحمت واسعه خود عطا فرما و به ادله و براهين روشن خود هدايت فرما و پيشاني مرا بگير و به سوي رضا و خشنودي که جامع (هر نعمت) است سوق ده بحق دوستي و محبتت اي آرزوي مشتاقان”

1- اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتک الواسعه “خدايا مرا نصيبي (کامل) از رحمت واسعه خود عطا فرما”

“رحمت واسعه”

رحمت خداوند بسيار وسيع و گسترده است، وسعتي که ما نمي توانيم با قلم و زبان خود آن را وصف نماييم اما اگر به آيات قرآن توجه کنيم، “الحمدلله الذي خلق السموات و الارض...” (1) يعني “شکر خداوندي که آسمان و زمين را خلق کرد...” و “له ما في السموات و ما في الارض”(2) يعني “و براي خداوند است هرچه که در زمين و آسمان است” و “وسع کرسيه السموات و الارض و لايوده حفظهما و ...”(3) يعني “قلمرو علم خداوند از آسمان و زمين فراتر و نگهباني آسمان و زمين بر او آسان و بي زحمت است” آنگاه است که در مي يابيم که با وسيع بودن حکومت و فرمانروايي ذات اقدس الهي، رحمت او نيز بسيار وسيع و گسترده است، رحمتي که شامل کساني مي شود که از فرمان خداوند و رسولش سرپيچي ننمايند به طوري که خداوند در قرآن مي فرمايد: “فان کذبوک فقل ربکم ذو رحمه واسعه و لا يرد باسه عن القوم المجرمين”(4) يعني “پس اگر تو را (اي پيغمبر) تکذيب کنند بگو خداي شما با آنکه داراي رحمت بي منتهاست (اما) عذابش را از فرقه بدکاران باز نخواهد داشت” پس از خداوند مي خواهيم که ما را در اين روز شامل رحمت واسعه اش قرار داده و بين ما و قوم مجرم جدايي اندازد...

2- و اهدني فيه لبراهينک الساطعه “و مرا در اين روز به ادله و براهين روشنت هدايت فرما”

“منظور از براهينک الساطعه چيست؟”

در دعاي اين روز مي خوانيم واهدني فيه “در اين روز مرا هدايت نما” حال مي خواهيم بدانيم اين هدايت چيست؟ در جواب مي توانيم بگوييم: “والله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم”(5) يعني “خداوند هر که را بخواهد به راه مستقيم هدايت مي کند” پس اين هدايت، هدايت به صراط مستقيم است، حال مي خواهيم بدانيم صراط مستقيم چيست؟ که در جواب بايد بگوييم: “ان الله ربي و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم”(6)

يعني “به درستي که خداوند رب من و شماست پس او را بپرستيد که اين است صراط مستقيم” حال چگونه به اين صراط مستقيم دست يابيم و طريقه عبادت و بندگي نمودن پروردگار عالميان را از که بياموزيم؟ که در اينجاست که “لبراهينک الساطعه” “بوسيله ادله و براهين روشن” به کار مي آيد که اين ادله و براهين روشن هيچ چيزي جز آيات قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) نمي باشد. به طوري که “ذلک الکتاب لاريب فيه هدي للمتقين”(7) يعني “اين کتابي است که در آن شکي نيست و هدايتيست براي تقواپيشگان” و پيامبر اکرم (ص) نيز در حديث ثقلين چنين فرمودند: “اني تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتي و اهل بيتي، لن يتفرقا حتي يردا علي الحوض ما ان تمسکتم بهمالن تضلوا ابدا” يعني “من در بين شما دو چيز گرانبها به امانت مي گذارم: کتاب خدا و اهل بيتم، و آن دو هرگز از هم جدا نمي شوند تا اينکه در حوض کوثر بر من وارد شوند، ماداميکه به آن دو تمسک جوييد هرگز تا ابد گمراه نشويد” که ما نيز از خداوند مي خواهيم که در اين روز ما را به پيروي از قرآن و اهل بيت عليهم السلام ياري نموده و به صراط مستقيم هدايت فرمايد...

3- وخذ بناصيتي الي مرضاتک الجامعه بمحبتک يا امل المشتاقين “پيشاني مرا در اين روز بگير و به سوي رضا و خشنوديت که جامع هر (نعمت) است سوق ده بحق دوستي و محبتت اي آرزوي مشتاقان”

منظور از “ وخذ بناصيتي” چيست؟

ما از خداوند مي خواهيم که پيشاني ما را گرفته و به سوي رضا و خشنوديش بکشاند چرا که پيشاني محل سجده انسان به ذات اقدس پروردگار است که هنگامي که بنده به درگاه الهي سجده مي نمايد آنگاه است که خود را تسليم امر پروردگار نموده و خود را در پيشگاه او خوار و ذليل مي داند و در روايات نيز داريم که بهترين حالات بنده هنگامي است که آن بنده در مقابل ذات اقدس الهي سجده مي نمايد، پس از خداوند مي خواهيم که پيشاني ما را فقط جايگاه سجده نمودن به ذات اقدسش گرداند نه سجده گاه شيطان (نه فرمانبرداري از شيطان...)

“منظور از مرضاتک الجامعه چيست؟”

همانطور که قبلا هم توضيح داده شد رضاي خداوند بزرگترين سعادتمندي هاست که يک انسان مي تواند آن را به دست آورد، چرا که زماني پروردگار عالميان از بنده خويش راضي مي گردد که بنده از دستورات و اوامر او اطاعت نموده و حق بندگي را به جا آورد و هنگامي که بنده از اوامر الهي اطاعت نمايد آنگاه است که جميع وعده هاي خداوند که در قرآن به ايمان آورندگان بشارت داده شده است محقق مي گردد که آن هم از رضاي الهي نشات مي گيرد، پس رضاي الهي جامع ترين نعمتهاي خداوند است که در اين روز از او بحق دوستي و محبتش به جميع بندگان مي خواهيم که اين رضا و خشنودي را نصيب ما گرداند.

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: right][h=1]دعای روز دهم ماه مبارک رمضان[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: right][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4, align: right]

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: left][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]دريافت فايلdownload.gif

[/TD]

[TD=align: left][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

االلهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوكّلین علیكَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْكَ واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیكَ بإحْسانِكَ یاغایَةَ الطّالِبین.

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوكلان بدرگاهت و مقرر كن در آن از كامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.

شرح دعاي روز دهم ماه مبارك رمضان

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

“اللهم اجعلني فيه من المتوکلين عليک واجعلني فيه من الفائزين لديک واجعلني فيه من المقربين اليک باحسانک يا غايه الطالبين” “خدايا مرا در اين روز از آنان که (در تمام امور) بر تو توکل مي کنند و نزد تو فوز و سعادت مي يابند و از مقربان درگاه تو مي باشند قرار ده به حق لطف و احسانت اي نهايت خواسته درخواست کنندگان”

(1) اللهم اجعلني فيه من المتوکلين عليک “خدايا مرا در اين روز از کساني قرار ده که (در تمام امور) به تو توکل مي کنند.”

ارزش توکل به خداوند

همانطور که مي دانيم تمام امور دنيا و آخرت و هرچه در عالم وجود دارد به امر خداوند کار مي کند؛ “ان الامر کله لله”(1) يعني “به درستي که تمام امور به فرمان خداوند است” و تمام کليدهاي غيب نزد اوست “و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو”(2) يعني “و کليد خزائن غيب نزد خداوند است (که) کسي جز خدا بر آن آگاه نمي باشد” و هر گاه اراده الهي اقتضا کند که امري صورت پذيرد بدون هيچ درنگي صورت خواهد گرفت “اذا قضي امرا فانما يقول له کن فيکون”(3) يعني “هنگامي که (خداوند) اراده امري را کند به محض آنکه بگويد موجود باش، پس موجود خواهد شد” و همه عالم فرمانبردار ذات اقدس اويند “بل له ما في السموات و الارض کل له قنتون”(4) يعني “بلکه هرچه در زمين و آسمان است ملک خداوند است و همه فرمانبردار اويند” پس با توجه به اين آيات در مي يابيم که انسان در هر کاري که مي خواهد انجام دهد بايد به خداي (قادر و متعال) که خالق و آفريدگار اوست توکل کند چرا که امير مومنان حضرت علي عليه السلام فرموند: “من توکل عليه کفاه و من ساله اعطاه و من اقرضه قضاه و من شکر جزاه”(5) يعني “هر کس بر او توکل کند او را کفايت نمايد و هر کس از او بخواهد مي پردازد و هر کس براي خدا به محتاجان قرض دهد وامش را بپردازد و هرکس او را سپاس گويد پاداش نيکو دهد” و خداوند (عزوجل) نيز در قرآن مي فرمايد: “فاذا عزمت فتوکل علي الله ان الله يحب المتوکلين” يعني “پس هنگامي که اراده نمودي (که کاري را انجام دهي) پس بر خداوند توکل نما (که) همانا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد” که ما نيز از خداوند مي خواهيم در اين روز ما را از توکل کنندگان واقعي به ذات اقدس قرار دهد...

(2) واجعلني فيه من الفائزين لديک “و مرا در اين روز از کساني که سعادت مي يابند قرار ده”

فائزين چه کساني هستند؟

فائز به معناي سعادتمند است که به کسي گويند که خداوند او را به واسطه عمل به دستوراتش به رحمتش وارد کرده و از عذابش دور ساخته است چنانچه در قرآن مي فرمايد: “قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم”(6) يعني “بگو که از عذاب روز عظيم (يعني قيامت) مي ترسم که معصيت پروردگارم را انجام دهم” و در آيه بعد مي فرمايد: “من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه و ذلک الفوز المبين”(7) يعني “کسي که از عذاب روز قيامت در امان بماند و از او عذاب برداشته شود پس به تحقيق به رحمت الهي وارد شده است که اين سعادتمندي آشکار است” و آنان که از معصيت پروردگار خويش اجتناب مي کنند يقينا خداوند از آنان راضي است که اين رضايت سرچشمه از رضايت مخلوق به قضا و قدر پروردگار است به طوري که خداوند در قرآن مي فرمايد: “رضي الله عنهم و رضواعنه ذلک الفوز العظيم”(8) يعني “خداوند از ايشان راضي است و آنان از خداوند راضيند که اين رستگاري و سعادتمندي بزرگ است” که ما نيز از خداوند مي خواهيم در اين روز ما را از کساني قرار دهد که به فوز عظيم دست يافته اند...

(3) واجعلني فيه من المقربين اليک باحسانک يا غايه الطالبين “و مرا در اين روز از کساني قرار ده که مقرب درگاه تواند به لطفت اي نهايت خواسته درخواست کنندگان”

“تقوا موجب تقرب به ذات اقدس الهي”

کساني که به خداوند نزديکترند و در پيشگاه او آبرومندند که تقواي الهي را پيشه کنند چرا که خداوند در قرآن مي فرمايد “ان اکرمکم عند الله اتقکم” يعني “به درستي که گرامي ترين شما نزد پروردگار تقوا پيشه ترين شماست” و اگر به واژه رسول “اکرم” صلي الله عليه و آله توجه کنيم و آيه “ولکم في رسول الله اسوه حسنه” يعني “و براي شما در رسول خدا الگويي نيکو است” را در نظر بگيريم مي توانيم دريابيم که کساني که مي خواهند نزد خداوند آبرويي پيدا کرده و مقرب درگاه او گردند با توجه به آيه “يا ايها الذين امنوا تقوالله و ابتغواليه الوسيله”(9) يعني “اي کساني که ايمان آورده ايد تقواي الهي را پيشه کنيد و براي (رسيدن به خداوند) و آمدن به سوي او وسيله اي بيابيد” بايد به آيه “اطيعوالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم”(10) يعني “خداوند و رسولش و برگزيدگان از ايشان (يعني اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام) را اطاعت نماييد” عمل نموده تا بتوانند جزء کساني قرار گير که مقرب درگاه الهي هستند. پس ما نيز از خداوند مي خواهيم به حق لطف و احسانش ما را جزء کساني قرار دهد که مقرب درگاه اويند. ان شاءالله که تابع باشيم.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...