رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

تعبیر خواب عروسی ( تعبیر خواب عروسی خودم )


ارسال های توصیه شده

نظر معبران درخصوص تعبیر خواب عروسی معشوق یا زن متاهل بسیار متفاوت است. معبران در چنین شرایطی معمولا خواب عروسی را، چیزی جز شادی و اتفاقات خوب می‌دانند. درواقع  به عقیده برخی معبران، اگر در خواب ببینید که عروس شده‌اید، غم و اندوه بر شما وارد می‌شود. اما برخی دیگر نظرهای متفاوتی دارند و تعبیر خواب عروسی دختر مجرد یا تعبیر خواب دیدن عروس با لباس سفید را، خیر و برکت زندگی می‌دانند. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر تعبیر خواب عروسی از نظر حضرت یوسف، ابن سیرین و سایر معبران می‌پردازیم..

 

 تعبیر خواب عروسی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب عروسی از امام جعفر صادق

اگر بخواهید از نظر امام جعفر صادق، بدانید که تعبیر خواب عروس شدن خودم چیست؟ باید بدانید که امام جعفر صادق ازدواج و زن گرفتن را به چهار مدل مختلف تعبیر کرده است. در ابتدا، زن گرفتن را نشان بزرگی و جلال و مقام دانسته است. در دومین تعبیر، ازدواج را به زیادی مال و ثروت و برکت زندگی تعبیر کرده است. در تعبیری دیگر، ازدواج را به آسایش و آرامش در زندگی و فرارسیدن روزهای خوب و شیرین تعبیر کرده است و در آخر، آن را شادی و سرخوشی در زندگی معنی کرده است. درواقع، از دید امام جعفی صادق  تعبیر خواب عروسی در مسجد و باغ، نیک و مبارک است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب عروسی ابن سیرین

ابن سیرین نیز، یکی از معبران مطرح در تعبیر خواب است. تعبیر بسیاری از موضوعات مختلفی که در خواب می‌بینیم، توسط ابن سیرین تعبیر شده است. تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل یا مجرد، بدون دانستن این‌که عروس چه‌ کسی است؛ نشان از مرگ او دارد. اما  تعبیر خواب خون زفاف و خوابیدن با زنی که به ازدواج با او در آمده‌اید، نشان از بزرگی و مقام دارد. پس اگر چنین خوابی دیدید، اصلا نگران نباشید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب عروسی آنلی بیتون

به گفته آنلی بیتون یکی از افراد مطرح در تعبیر خواب، تعبیر خواب عروسی زن متاهل یا مرد متاهل، نشان از صداقت و درستکاری او است. به عقیده آنلی بیتون، چنین خواب‌هایی می‌خواهد به ما بگوید که عشق‌مان، در صداقت کامل به وعده‌های خود عمل خواهد کرد و زندگی خوب و خوشی خواهیم داشت. اگر چنین خوابی دیدید، چندان نگران نباشید و با آرامش به زندگی عاشقانه خودتان رسیدگی کنید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب عروسی لوک اویتنهاو

دیدن خواب ازدواج، معمولا نشان از به هدف رسیدن و به ثمر رسیدن هدفی است که از پیش در زندگی‌تان داشته‌اید. تعبیر خواب عروسی کردن، نشان از سود و منفعت است. چنین خواب‌هایی معمولا زمانی بروز می‌کند که در شرف انجام کار خاصی هستید و احتمالا اثر چنین خوابی، بر همین فعالیت‌ها است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب عروسی ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که ازدواج می‌کنید، نشان از رسیدن به مال و ثروت و فراوانی است. در صورتی‌که خواب ببینید، با همسرتان ازدواج می‌کنید و در مراسم عروسی شرکت می‌کنید، تعبیر آن چنین است که مال و ثروت زیادی به همسرتان خواهد رسید. چنین خوابی، خیر و برکت آن برای همسرتان خواهد بود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب عروسی زن متاهل چیست؟

گاهی در خواب، رویدادهایی می‌بینیم که موجب نگرانی ما می‌شود. درواقع، این رویدادها مغایر با اصول و خط فکری زندگی ما است. در چنین مواقعی اولین احساسی که پیدا می‌کنید، تردید نسبت به اصل وجودی و ذات نیکوی خودتان است. اما نیاز به نگرانی و قضاوت نیست؛ اگر متاهل باشید و در خواب ببینید که با فردی ازدواج می‌کنید، به این معنا است که شرافت و بزرگی زیادی نصیب‌تان می‌شود. در چنین تعبیری، اصلا تفاوتی ندارد که مرد باشید یا زن! در هر شرایطی دیدن خواب تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل و مرد متاهل، چیزی غیر از خیانت و ناپاکی است.

 

 

تعبیر خواب عروسی خودم و عشقم

یکی از رایج‌ترین خواب‌ها و رویاهایی که در زندگی می‌بینید، رسیدن به معضوق‌تان است. چنین خواب‌هایی شیرین، دوست داشتنی و خاص است. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خواب ببینید، دوباره با همسرتان ازدواج می‌کنید. چنین خواب‌هایی، معمولا نشان از موفقیت شما در زندگی زناشویی است. درواقع، این خواب نشان می‌دهد که پیوند عمیق و مطلوبی بین شما و همسرتان وجود دارد. چنین خواب‌هایی، حس عمیق و مطلوب زناشویی و ارتباط عاطفی با همسر را یادآوری می‌کند و نشان می‌دهد که تصمیم ازدواج با همسرتان همچنان در وجودتان زنده است.

 

تعبیر خواب عروسی برادر

اگر برادر داشته باشید، ممکن است خواب‌های این‌چنینی ببینید. شاید بخواهید بدانید که تعبیر خواب عروسی برادر چیست و یا تعبیر خواب رفتن عروسی چه خواهد بود؟ به عقیده بسیاری از معبران، دیدن خواب عروسی برادر چندان خوب نیست. درواقع، چنین خوابی نشان از سختی و دشواری دارد. در چنین مواردی، معبرانی مثل جابر مغربی، ابراهیم کرمانی و امام صادق (ع)، عروسی برادر را چیزی جز غم و سختی نمی‌دانند.

 

 

تعبیر خواب عقد كردن خودم

یکی از رایج‌ترین خواب‌هایی که اکثر خانم‌ها و آقایان می‌بینند، خواب عروسی، عروس شدن و داماد شدن است. خوابی شیرین شبیه به رویا، که نشان از رسیدن دو عاشق و معشوق به یکدیگر است. چه خوابی شیرین تر از این؟   به عقیده معبران، دیدن خواب عروسی و ازدواج خودتان، معمولا نیکو است. رسیدن به آرزوها و برآورده شدن آن‌ها، یکی از رایج‌ترین تعبیرهایی است که برای خواب عقد کردن یا عروسی کردن بیان شده است. به عقیده برخی معبران نیز، دیدن خواب عروسی و ازدواج، نشان از غم و اندوه او خواهد بود و باید نسبت به کارهایش احتیاط بیشتری داشته باشد.

 

 

تعبیر خواب ازدواج دو زن باهم

دیدن بعضی خواب‌ها، استرس و نگرانی‌های زیادی برای ما ایجاد می‌کند، دیدن خواب ازدواج دو زن باهم و یا ارتباط داشتن با یک زن دیگر به‌عنوان معشوقه همجنس، بسیار نگران کننده است. شاید احساس کنید که چنین خوابی نشان از احساسات عمیق شما به همجنس گرایی است، اما واقعیت اصلا چنین نیست. درواقع، نباید در چنین مواقعی نگران و ناراحت شوید. دیدن چنین خوابی، نشان از درک عشق و دوستی است. تعبیر چنین خوابی، چیزی به جز درک صحیح از خود و پذیرش آن نخواهد بود. پس می‌توانید با آرامش بدانید که دیدن چنین خواب هایی اصلا نمادی از موضوعات غیراخلاقی نیست. پس به همین تعبیر خواب، باید معتقد باشید و با آرامش به ادامه زندگی بپردازید.

 

 

تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل

گاهی ممکن است در خواب ببینید که با وجود تاهل، عروسی و ازدواج مجدد با شخص دیگری را دیده‌اید. هرچند بعد از چنین خوابی احساسات چندان مطلوبی ندارید، اما بهتر است بدانید که تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل اصلا بد نیست. چنین خوابی، نشان از فراوانی مال و ثروت است. اگر زن شوهر دار، در خواب ببیند که همسری دارد و مجدد ازدواج می‌کند و عروسی می‌گیرد، تعبیر او شرافت و عزت و بزرگی است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب مهمان بودن در یک مراسم ازدواج

این خواب نشان دهنده حضور شما در یک مهمانی در آینده ای نزدیک است. تعداد بسیار زیادی از دوستان و خویشاوندان شما در این مهمانی حضور خواهند داشت و حضور شما در این مکان موجب شادی و خوشحالی شما خواهد شد. بعلاوه خبرهایی در این مهمانی به گوش شما می رسد که ممکن است برایتان مفید باشد.همچنین در این مراسم با افراد جدیدی ملاقات خواهید کرد که این دیدار از لحاظ کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. حتما در چنین مراسمی شرکت کنید و در آنجا به معاشرت با دیگران بپردازید تا آنچه که به شما مربوط می شود را از آن ها بشنوید.

 

تعبیر خواب تماشا کردن عکس های عروسی خودتان

این خواب به شما هشدار می دهد که مراقب همسرتان باشید. شاید شما کاملا به همسرتان اعتماد دارید و این اعتماد مشکلاتی را در رابطه شما به وجود آورده است. اهمیت و مفهوم همسرتان را برای خود و زندگی تان به یاد بیاورید و اهمیت این مفهوم و حمایت او در زندگی خود را نادیده نگیرید.شاید بی دلیل مسبب بروز مشکلاتی در رابطه تان شده اید و حتی تاثیر آن را در همسر خود نیز مشاهده نمی کنید. از فکر کردن مداوم به خودتان دست بردارید و بیشتر بر آنچه که مهم است و شما را در زندگی خوشحال می کند متمرکز شوید.

 

تعبیر خواب خوشامدگویی به مهمانان در مجلس عروسی خودتان

این خواب نشان دهنده آن است که به زودی چیزی جدید را در خانواده خود تجربه می کنید. زندگی خانوادگی شما با کامیابی و موفقیت هایی روبرو خواهد شد و حتی ممکن است فرزند جدیدی به خانواده شما اضافه شود. همه چیز طبق برنامه ریزی پیش می رود و برای مدتی طولانی خوشحالی و آرامش را در خانواده خود تجربه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب خراب شدن مراسم عروسی

اگر در خواب ببینید که مراسم عروسی به کلی خراب پیش می رود، تعبیر آن است که به زودی با یکی از نزدیکان خود سوءتفاهم و اختلاف نظری را تجربه خواهید کرد. بهتر است مراقب معاشرین و نزدیکان خود باشید. در مورد چیزهایی که می گویید و کارهایی که انجام می دهید با احتیاط عمل کنید زیرا گفتار و کردار شما ممکن است آن ها را آزرده خاطر کرده و شما نیز در نتیجه این اتفاق ناراحت خواهید شد.

تعبیر خواب عروس شدن

اگر در خواب ببینید که شما عروس هستید، این خواب تعبیری مثبت دارد. اگر رابطه عاشقانه ای را شروع کنید، این رابطه موفقیت آمیز خواهد بود. شاید فردی جدید و هیجان انگیز را ملاقات کنید که زندگی شما را بطور کلی متحول می کند. اگر تا کنون در ارتباط برقرار کردن با دیگران و پیدا کردن افرادی مناسب برای معاشرت با مشکل روبرو می شدید، باید بدانید که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد.از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و با دیگران تعامل داشته باشید تا راحت تر فرد مناسبی را برای خودتان پیدا کنید. از آنجایی که در این بازه زمانی بخت و اقبال یارتان خواهد بود پس با اطمینان قدم بردارید و فرصت را از دست ندهید.

 

 تعبیر خواب ازدواج کردن با فردی متاهل

این خواب دربردارنده تعبیری منفی است. شما و شریک عاطفی تان احتمالا چیز جدیدی را تجربه می کنید که لزوما بد یا خوب نخواهد بود اما برای حل این مسائل باید وقت و تمرکز و انرژی بسیاری صرف کنید. بهتر است بدانید که این موضوع به منزله امتحانی برای شما و شریک عاطفی تان است.اگر در چنین شرایطی صبور و بردبار باقی بمانید و پایداری خود را حفظ کنید، مطمئن خواهید شد که شما دو نفر برای یکدیگر ساخته شده اید و هیچ چیز نمی تواند بین شما دو نفر جدایی یا فاصله ایجاد کند.

 

 تعبیر خواب عروسی وحشیانه

این خواب نشانه ای منفی است و نشان دهنده آن است که به زودی اتفاق بدی برای شما رخ می دهد و شما در شرایطی سخت و ناخوشایند قرار می گیرید که حالتان را برای مدتی بد می کند. برای جلوگیری از چنین وضعیتی بهتر است مدتی در معاشرت ها و رفتارهای خود بیشتر احتیاط کنید.

 تعبیر خواب داماد شدن 

اگر در خواب ببینید که داماد شده اید، این خواب دارای تعبیری منفی است. این خواب برای شما بدشانسی و تنهایی و تجرد را به همراه می آورد. شما برای پیدا کردن شریک زندگی مناسب خود دشواری هایی را پشت سر خواهید گذاشت و این کار برای شما خسته کننده و طاقت فرسا خواهد بود. بهترین کاری که می توانید انجام بدهید این است که منتظر چنین وضعیتی باشید و درس های موجود در آن را فرا بگیرید زیرا قرار نیست سرنوشت همه ما در نهایت به ازدواج و یافتن شریکی برای ادامه زندگی ختم می شود.

 

 تعبیر خواب تصمیم به ازدواج گرفتن

این خواب در بردارنده تعبیری مثبت است. استعدادها و مهارت های شما مورد توجه افرادی شایسته و مناسب قرار خواهد گرفت و شما قادر خواهید بود به بهترین شکل ممکن آن ها را ارائه کنید. از این بازه زمانی استفاده کنید و روی پروژه های جدیدی کار کنید. همچنین پروژه هایی که پیش از این شروع کرده بودید را نیز به پایان برسانید. اکنون زمانی موفقیت آمیز برای شما خواهد بود پس بهترین استفاده را از آن ببرید.

 

تعبیر خواب ازدواج پنهانی

این خواب نشان دهنده آن است که حضور برخی افراد موجب خجالت و شرمندگی شما می شود. این افراد حرف های ناخوشایندی در مورد شما زده اند و شما نمی دانید که چگونه خود را در این موقعیت قرار بدهید. کارهای اخیر شما این آشفتگی را به وجود آورده است و اکنون باید از عواقب این کارها رنج ببرید.به یاد داشته باشید که تنها چیزی که مهم است خود شما هستید و ممکن است قضاوت و دیدگاه دیگران در مورد شما درست نباشد. مادامیکه می دانید چه کاری انجام دهید و چطور آن را به انجام برسانید، باید بدانید که مهم ترین چیز را می دانید.

 

 تعبیر خواب ازدواج کسی که عاشقش هستید

این خواب نشان دهنده ترس و نگرانی شما برای از دست دادن فرد مورد علاقه تان است. شاید اخیرا متوجه تغییر رفتارهای او نیز شده باشید. شاید او دیگر مثل قدیم شما را دوست ندارد و به همین دلیل احساس ناامنی و درد را تجربه می کنید. در نتیجه احساسات شما در خواب منعکس می شوند.با شریک عاطفی خود گفتگو کنید و از او بپرسید که آیا چیزی تغییر کرده است یا شما کار اشتباهی انجام داده اید. بیش از حد حساس نباشید و بدون داشتن دلیلی موجه به چیزی مظنون نشوید. برخی اوقات همه چیز تنها در حد تصورات غلط ذهن ناخودآگاه ما است.

 

 تعبیر خواب متوقف کردن مراسم عروسی 

این خواب نشان دهنده آن است که رابطه شما با یکی از عزیزان یا یکی از آشنایانتان در آستانه خاتمه یافتن است. این فرد همان کسی است که توطئه ای را علیه شما چیده است و اکنون مدتی است که شما به نقشه های او پی برده  و به او مظنون شده اید. مراقب تعاملات خود با این فرد باشید. اطلاعاتی به او ندهید که از آن ها علیه خودتان استفاده کند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...