رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

تعبیر گریه شدید کردن در خواب چیست؟


ارسال های توصیه شده

تعبیر خواب گریه کردن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

گريه در خواب دو نوع است و خارج از اين دو نوع به ندرت اتفاق مي افتد خواب گريه ببينيم. يک وقت هست که در خواب گريه مي کنيم و اين گريه فيزيکي است. چنان هق هق مي گرئيم يا خودمان به سبب شدت گريستن بيدار مي شويم يا اطرافيان ما را بيدار مي کنند و مي گويند در خواب گريه مي کردي. دانشمندان و روانکاوان دريافته اند که اين گريه يک تحريک شديد عصبي است و از نظر علم تعبيرخواب به هيچ وجه تعبير ندارد. تحريکات عصبي گاه موجب خنده مي شود و گاه سبب گريه و اين هر دو حالت چنان واکنشي ايجاد مي کند که اگر کسي در کنار ما بيدار باشد مي فهمد يا مي بيند که در خواب ما مي خنديم يا گريه مي کنيم. اما گريه ديگري هست که رواني و روحي و صرفا روياست. يعني در خواب خودمان را مي بينيم که گريه مي کنيم يا ديگري اشک مي ريزد. اين نوع گريستن در خواب تعبير دارد. گريستن در خواب شادي و خرمي و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببينيم گريه مي کنيم در روزهاي آينده خوشحال مي شويم و حادثه اي خوب براي ما اتفاق مي افتد. اگر در خواب ببينيم که ديگري گريه ميکندخبري خوش به ما مي رسد ولي اگر در روياي خويش ببينيم که کسي مي خندد و بعد از خنده بلافاصله گريه ميکندو بعد به قهقهه مي خندد خوب نسيت.نه براي آن کسي که مي خندد و گريه مي کند و نه براي ما که بيننده خواب هستيم. اگر در خواب ببينيم کسي که مرده است گريه مي کندخوب است و جاي نگراني نيست.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه کردن به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر خواب گریه کردن این است که خداوند تو را شاد و خوشحال می کند. اگر ببینی فریاد گریه کردن می آید، یعنی شاد و خوشحال می شوی.

اگر ببینی گریه می کنی، ولی بجای اشک، خون از چشم تو جاری میشود، یـعـنـی به خاطر کاری که انجام داده‌اي دچار حسرت و حیرت و پشیمانی خواهی شد.

 اگر در خواب ببینی به خاطر گناهی که مرتکب شده‌اي گریه می کني یا این که در مجلس علم و یا مجلس قرائت قرآن و…مشغول گریه کردن هستی، تعبیرش این است که خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.

اگر ببینی گریه می کنی، ولی اشکی از چشم تو جاری نمیشود، یعنی دچار ضرر و زیان میشوی.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه کردن به روایت آنلی بیتون

گریستن در خواب، علامت ان است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد.

اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید، علامت ان است که پس از جدایی غم انگیز، با کسی آشتی خواهید کرد.

اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت ان است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید.

اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت ان است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد.

اچ ميلر می‌گويد: اگر در خواب صداى گريه شخصى را بشنويد، به اين معنا است كه دچار بدشانسى مى‌شويد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری

گریه کردن در خواب به دو حالت است و خارج از این دو حالت خیلی کم اتفاق می‌افتد که خواب گریه کردن را ببینیم. گاهی اوقات در خواب گریه می‌کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق‌هق می‌کنیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می‌شویم یا اطرافیان ما را از خواب بیدار می‌کنند. دانشمندان پس از مطالعات زیاد پی برده‌اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و ازنظر علم تعبیر خواب به‌هیچ‌وجه تعبیر ندارد.

تحریکات عصبی بعضی مواقع موجب خنده‌ی و گاه سبب گریه می‌شود. هر دو حالت سبب واکنشی در انسان می‌شود که اگر کسی در کنار او بیدار باشد پی می‌برد که در او در خواب می‌خندد یا گریه می‌کند. اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفاً رؤیاست؛ یعنی در خواب خودمان را می‌بینیم که گریه می‌کنیم یا دیگری اشک می‌ریزد.
این نوع گریه کردن در خواب تعبیر دارد. گریه در خواب، خبر از شادی و خرمی و فرح و انبساط می‌دهد. اگر در خواب ببینیم گریه می‌کنیم در روزهای آینده خوشحال می‌شویم و حادثه‌ای خوب برای ما اتفاق می‌افتد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری دیگری در خواب

اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه می‌کند تعبیر آن است که خبرخوبی در انتظار ماست، ولی اگر در خواب خود ببینیم که کسی می‌خندد و بعد از خنده، می‌گرید و بعد به قهقهه می‌خندد، نه برای آن کسی که می‌خندد و گریه می‌کند و نه برای ما که خواب می‌بینیم، خوب نیست. اگر در خواب ببینیم شخص مرده می‌گرید، جای نگرانی نیست و می‌تواند خبر خوبی پیش روی باشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری از دیدگاه بزرگان دینی

امام صادق (ع) می‌فرمایند

 سه تعبیر برای گریه کردن در خواب وجود دارد:

  • شادی و خرمی
  • غم و اندوه
  • نعمت

اگر شخصی در خواب دید که ابتدا گریه می‌کند و پس از آن می‌خندد، تعبیر آن می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک بودن اجلش باشد.

محمد ابن سیرین می‌گوید

دیدن گریستن در خواب، دلیل شادی است از حق‌تعالی. اگر دید بر گناه می‌گریست یا در مجلس علم و قرآن خواندن و آنچه بدین ماند، دلیل که حق‌تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد. اگر دید که می‌گریست و اشک از چشم او نمی‌آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست و خون به جای اشک می‌آید، دلیل از کاری که گذشته، حیرت و حسرت و ندامت خورد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری از دیدگاه ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی گریه می‌کنی، تعبیر این خواب این است که غمگین و دردمند می‌شوی.
اگر ببینی اشک سرد می‌ریزی، شاد و خوشحال می‌شوی.
اگر ببینی اشک تو به روی صورتت می‌ریزد مال و اموال خود را خرج می‌کنی.
اگر ببینی بدون گریه کردن روی صورت تو اشک است، به تو حرف طعنه‌آمیز می‌زنند.
اگر ببینی در چشم تو به جای اشک، گردوخاک جمع شده است، به ‌اندازه آن گردوخاک، مال حلالی را بدون زحمت به دست می‌آوری.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری مرده

شیخ طوسی می‌گوید

درواقع حالت چهره و نوع گریستن و یا زار زدن مرده در خواب مهم است. اگر در ابتدا او را خوشحال و شادمان دیدید و سپس شروع به گریه کردن کرد این خواب بد است و معنای خوبی ندارد، اما اگر شما مرده‌ای را در خواب دیدید که فقط گریه می‌کند و شما نظاره گریه او هستید و قبل از گریه از وی حالات دیگری را مشاهده نکردید این خواب خوب است و معنای بدی ندارد.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید

 اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می‌کند، خوب است و جای نگرانی نیست.

ابن سیرین می‌گوید

اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که ناله و زاری می‌کند، آن مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است، به‌طوری‌که:

  • اگر ببینی از سردرد ناله می‌کند، آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر رفتار می‌کرده است.
  • اگر از درد دندان ناله می‌کند، در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.
  • اگر از درد شکم ناله می‌کند، آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری والدین

اگر درخواب ببینید مادر خود گریه و زاری می‌کند، دارای تعبیری شدیداً منفی است و نشان‌دهنده آن است که دوره‌ای ناراحت‌کننده و غم‌انگیز را پیش روی خواهید داشت که اندوه و ناراحتی بسیار زیادی را به زندگی شما وارد خواهد کرد. شاید در کسب‌وکارتان شکست بخورید یا مرگ ناگهانی یکی از عزیزانتان شما را در غم و اندوه فروببرد. این خواب هشداری است از آنچه در آینده‌ای نزدیک در انتظار شما خواهد بود. پس خود را برای روبرو شدن با فشار و استرس این دوران آماده کنید. دیدن گریه مادر در بیداری و زندگی واقعی قلب ما را می‌شکند اما تجربه آن در خواب حتی تأثیرات غم‌انگیز و اندوهناک بیشتری به همراه دارد. این خواب را نشانه‌ای بدانید و در روزهای پیش رو مراقب خودتان باشید.

اگر در خواب پدر خود را به هر دلیلی در حال گریه کردن ببینید، تعبیر آن است که حادثه‌ای غیرعادی برای شما رخ خواهد داد. پدران ما اغلب مردانی قوی هستند که احساسات و عواطف خود را پنهان می‌کنند و دیدن گریه آن‌ها در خواب امری غیرعادی است. تغییری که برایتان رخ می‌دهد می‌تواند تغییری اساسی باشد اما لزوماً هم این‌گونه نخواهد بود. این تغییر به وضعیت کنونی زندگی‌تان و نگرش شما بستگی دارد. هر اتفاقی که رخ بدهد، خود را برای درس گرفتن از آن آماده کنید و نیمه روشن هر وضعیتی را در نظر بگیرید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه کردن شما با فرد دیگر

اگر در خواب خود و دیگری را به‌طور هم‌زمان در حال گریه کردن ببینید، تعبیر آن است که به‌زودی دلیلی برای جشن و پای‌کوبی خواهید داشت. شاید در آستانه دوران نامزدی قرار دارید یا شاید کودکی در راه باشد.
به هرحال باید بدانید که به‌زودی شادی و خوشحالی خود را به هر دلیلی که باشد، جشن می‌گیرید. از این زمان استفاده کنید و آن را به بهترین روزهای زندگی خود تبدیل کنید. از این لحظه‌ها لذت ببرید زیرا همیشه همراهتان نخواهند ماند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری در مراسم تشییع‌جنازه

اگرچه این خواب بسیار ناامیدکننده و تیره‌وتار به نظر می‌رسد اما لزوماً به معنای مردن یا آسیب دیدن کسی نخواهد بود. درواقع این خواب تعبیری مثبت دارد. شاید از جانب رئیس خود ترفیع بگیرید یا شاید یک ایده کاری هیجان‌انگیز پیدا کنید که سود بسیار زیادی برایتان به همراه داشته باشد. درهرصورت، این خواب نشانه‌ای بسیار مثبت است و هیچ جایی برای ترس یا نگرانی وجود ندارد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری با صدای بلند

اگر در خواب دیدید که با صدای بسیار بلندی در حال گریه هستید، نشانه آن است که به‌زودی اتفاقی خوشایند و کاملاً مثبت را تجربه خواهید کرد. شاید این اتفاق ارتقاء درجه یا فرصتی شغلی باشد که شما هرگز نمی‌توانید آن را نادیده بگیرید. همچنین این خواب می‌تواند با زندگی عاشقانه شما نیز در ارتباط باشد. شاید سرانجام فرد مناسبی را برای خود پیدا کنید که حضورش موجب خوشحالی شما در زندگی خواهد شد. پس هرچه با صدای بلندتری در خواب گریه کنید، بخت و اقبال بزرگ‌تری در زندگی واقعی به شما روی خواهد کرد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه کردن یک کودک

دیدن کودکِ در حال گریه در خواب فرقی نمی‌کند که فقط صدای گریه‌اش را می‌شنوید یا گریه او را مشاهده می‌کنید- نشانه‌ای بد است. تعبیر این خواب آن است که شما در زندگی خصوصی و کاری خود با مشکلاتی روبرو خواهید شد و این مشکلات سردردهای بسیار زیادی را برایتان به همراه خواهد داشت.
به‌طورکلی این خواب نشانه‌ای شوم و نحس است. اگر این خواب را دیدید، بسیار مراقب باشید. کودک گریان در خواب می‌تواند هشداری برای شما باشد. شما باید به هنگام گفتگو با برخی از اشخاص محتاط‌تر باشید و در مورد اقداماتی که در زندگی انجام می‌دهید بیشتر احتیاط کنید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری همسر خود

دیدن گریه شریک عاطفی‌تان در خواب بسیار تکان‌دهنده و غافلگیرکننده است. ما نمی‌خواهیم عزیزان خود را ناراحت یا آزرده ببینیم. پس تعبیر این خواب چه می‌تواند باشد؟ اگر در خواب زن یا شوهر خود را در حال گریه ببینید، تعبیر آن است که شما با شکست‌ها و سوءتفاهم‌هایی در زندگی‌تان روبرو خواهید شد.
بدون تردید، چالش‌هایی در برابرتان ظاهر می‌شوند و شما مجبور خواهید بود که راهی برای غلبه بر آن‌ها پیدا کنید. این چالش‌ها می‌توانند با زندگی شخصی و خصوصی شما در ارتباط باشند. در هر شرایطی در زندگی مراقب و خونسرد باشید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب تسلی دادن به دیگری در خواب

اگر در خواب ببینید که به فردی در حال گریه تسلی می‌دهید، تعبیر آن است که شما با دیگران ابراز همدردی بسیار زیادی می‌کنید. شما فردی شدیداً حساس هستید و در برابر دیگران احساس همدلی و دلسوزی زیادی دارید. شاید یکی از نزدیکان شما در شرایط سخت و طاقت‌فرسایی قرار داشته باشد و اکنون شما بازتاب این همدلی را در خواب خود می‌بینید.

همدلی و همدردی با دیگران یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی است و باید قدردان این موهبت باشید. حتی اگر دیگران پاسخگوی آنچه به آن‌ها می‌دهید نباشند، بودن برای دیگری و همدلی و همراهی با او علت اصلی بودن و موجودیت شما به‌عنوان یک انسان است و شما نمی‌توانید آن را نادیده گرفته یا رفتاری غیرازاین داشته باشید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری مادربزرگ

این‌که در خواب ببینید مادربزرگتان اشک از چشمانش سرازیر شده و روی گونه‌هایش می‌ریزد نشان از ناسازگاری، درگیری و اندوه خانوادگی دارد. ممکن است در آینده‌ای نزدیک با هر یک از این‌ها روبرو شوید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب اشک شوق

خواب گریه کردن از روی خوشحالی، نماد و نشانه‌ی تسلی گرفتن از دیگران در آینده است و شادمانی و شعف بزرگی را در کنار خانواده برایتان پیش‌بینی می‌کند؛ که شما را از نگرانی‌ها رها می‌سازد و باعث موفقیتتان در کار می‌شود. ممکن است با خوش‌شانسی یا غافلگیری غیرمنتظره‌ای نیز روبرو شوید یا وقتتان را به لذت بردن از چیزهایی در زندگی بگذرانید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب به‌شدت و با هق‌هق گریه کردن

اینکه خواب ببینید گریه کردنتان بیش‌ازحد شدت می‌گیرد تا جایی که به هق‌هق کردن می‌افتید، این خواب نشان از خشونت یا عواطف و احساسات بیش از اندازه‌ای است که در زندگی‌تان وجود دارد که ممکن است پنهان‌ شده باشد و ممکن است به رفتارهای غیرمنتظره از سوی شما منجر شود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعبیر خواب گریه و زاری به‌طور غیرقابل‌کنترلی

دیدن خوابی با این مضمون که گریه یا هق‌هقتان از کنترل خارج‌شده است، ریشه در ترس عمیق شما از بی‌آبرو شدن دارد. این نوع نماد معمولاً وقتی ظاهر می‌شود که شخص خواب بیننده با یک چالش ظاهراً غیرقابل‌تحمل روبرو است که ممکن است به شکست و خجالت‌زدگی بینجامد.

تعبیر خواب گریه کردن از فرط تنهایی

اینکه خواب ببینید به خاطر تنها ماندن گریه می‌کنید درواقع نماد مثبتی به‌حساب می‌آید. معنی‌اش آن است که به‌زودی در یک دورهمی و میهمانی پرشور شرکت خواهید کرد که با شخصیت‌های خوب و جذابی در آنجا آشنا می‌شوید.

تعبیر خواب گریه و زاری دختر خود

معنی نهفته در پس این خواب؛ یعنی گریه کردن دخترتان اغلب انعکاسی از ناراحتی و اندوه خودتان است در قبال چیزهایی که از کنترلتان خارج‌شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، ممکن است از شکست‌های خودتان به تنگ آمده و مأیوس شده باشید.

تعبیر خواب گریه کردن حیوان خانگی خود

وقتی در عالم خواب حیوان خانگی‌تان گریه می‌کند، اغلب پیش‌گویی از آن است که به‌زودی خبرهای ناخوشایندی به گوشتان خواهد رسید. هر آنچه به آن حیوان می‌آموزید باعث ناامیدی زیادتان خواهد شد یا نهایتاً به شما احساس تنها ماندن و شکسته‌دلی دست خواهد داد. درحالی‌که این نماد به‌خودی‌خود نشانه‌ای از دریافت نوع خبر ندارد، سایر نمادهایی که در خواب می‌بینید می‌تواند به تعبیر بیشتر و دقیق‌تر خوابتان کمک کند.

 

تعبیر خواب گریه کردن بالای سر یک جنازه

اینکه خواب ببینید بالای سر جسد مرده‌ای گریه می‌کنید و در اندوه هستید، نشان‌دهنده‌ی حسرت به گذشته یا نوستالژی است. ممکن است آرزوی رسیدن به چیزی یا کسی را در گذشته داشته باشید. چیزی در عالم واقع ممکن است باعث تجارب قبلی‌تان شده باشد یا شما را یاد دوره‌ای پیشین انداخته باشد که آرزوی زندگی کردن دوباره در آن را دارید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...