رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

راهنمای ورود به حرم مطهر امام رضا (ع)


ارسال های توصیه شده

ورودی شیخ طوسی از خیابان آیت الله شیرازی (بالا خیابان و مسیر غربی – بالاسر مبارک) و پارکینگ شماره ۱

هنگام ورود از مبادی این سمت، بعد از گذر از بست شیخ طوسی، از دو صحن می‌توان به روضه منوره رسید: صحن انقلاب اسلامی و صحن جمهوری اسلامی.

اگر از صحن انقلاب اسلامی وارد شوید، رواق‌های این مسیر تا حرم مطهر عبارتند از:

صحن انقلاب اسلامی، رواق‌های دارالولایه، دارالشرف، دارالشکر، دارالفیض، توحیدخانه، الله‌وردیخان و دارالضیافه.

اگر از صحن جمهوری اسلامی وارد شوید، رواق‌های پیش رویتان عبارتند از:

صحن جمهوری اسلامی، رواق‌های‌ دارالولایه، دارالسیاده، دارالحفاظ، دارالشرف، دارالشکر و دارالفیض.

مسیرهای ورودی به‌طور مجزا چنین هستند:

آقایان:

بست شیخ طوسی، صحن جمهوری اسلامی، کفشداری ۱۶، رواق‌های دارالولایه، دارالسیاده، دارالحفاظ و روضه‌ی منوره.

خانم‌ها:

مسیر۱:ورودی شیرازی، بست شیخ طوسی، صحن جمهوری اسلامی، کفشداری۱۷، رواق‌های دارالولایه، دارالشرف، دارالشکر و روضه‌ی منوره.

مسیر۲:ورودی شیرازی، بست شیخ طوسی، صحن انقلاب اسلامی، کفشداری ۲، رواق‌های دارالشرف، دارالشکر و روضه‌ی منوره.

ویژه‌ی معلولین:

آقایان:

صحن جمهوری اسلامی، بست شیخ بهایی، مسجد گوهرشاد، کفشداری۱۲، رواق‌های دارالسیاده، دارالحفاظ و روضه‌ی منوره.

خانم ها:

صحن جمهوری اسلامی، کفشداری شماره ۱۷، رواق های دارالولایه و دارالشرف، روضه منوره.

صحن انقلاب اسلامی، کفشداری شماره ۲، رواق دارالشرف، روضه منوره

نحوه‌ی ورود آقایان به روضه‌ی منوره و خروج آن

آقایان از هر ورودی که خواسته باشند وارد روضه‌ی منوره شوند، ابتدا باید وارد رواق «دارالحفاظ» شوند (پیش‌روی مبارک) و بعد از ورود به روضه‌ی منوره و زیارت از مسجد بالاسر حضرت (ع) و رواق «دارالسیاده» خارج شوند.

رواق‌های زیرین:

خانوادگی: ورودی شیخ طوسی، بست شیخ طوسی، ورودی رواق‌های دارالحجه (عج) و حضرت معصومه (س).

آقایان:

مسیر ۱: ورودی شیخ طوسی، بست شیخ طوسی، ورودی رواق دارالحجه (عج).

مسیر ۲: بست شیخ طوسی، صحن جمهوری اسلامی، بست شیخ بهایی، کفشداری۱۳، رواق حضرت معصومه (س) (شب‌ها بعد از نماز مغرب و عشاء تا یک‌ساعت قبل از نماز صبح).

در برخی نقاط حرم مطهر برای رفاه حال زائرین گرامی، آسانسورهایی جهت دسترسی به رواق های زیرین در نظر گرفته شده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ورودی شیخ طبرسی از خیابان شیخ طبرسی (مسیر شمالی – پشت سر مبارک) و پارکینگ شماره ۴

پس از ورود از سمت خیابان شیخ طبرسی و عبور از مبادی ورودی، از طریق بست شیخ طبرسی وارد صحن انقلاب شده و از مسیرهای زیر به روضه‌ی منوره دسترسی خواهید داشت:

خانوادگی:

ورودی شیخ طبرسی، بست شیخ طبرسی، صحن انقلاب اسلامی، بست شیخ طوسی، صحن جمهوری اسلامی، کفشداری ۱۶ برای آقایان و ۱۷ مخصوص خواهران، رواق دارالولایه.

آقایان:

ورودی شیخ طبرسی، بست شیخ طبرسی، صحن انقلاب اسلامی، بست شیخ طوسی، کفشداری ۱۶، رواق‌های دارالولایه، دارالسیاده، دارالحفاظ و روضه‌ی منوره.

خانم‌ها:

ورودی طبرسی، بست شیخ طبرسی، صحن انقلاب اسلامی، کفشداری ۲، رواق‌های دارالشرف و دارالشکر، روضه‌ی منوره.

رواق‌های زیرین:

مسیر ۱: ورودی شیخ طبرسی، بست شیخ طبرسی، صحن انقلاب اسلامی، بست شیخ طوسی، ورودی رواق دارالحجه (عج).

مسیر ۲: ورودی شیخ طبرسی، بست شیخ طبرسی، صحن انقلاب اسلامی، بست شیخ حرعاملی، ورودی رواق دارالحجه (عج).

مسیر ۳ (مخصوص خانم‌ها): ورودی شیخ طبرسی، بست شیخ طبرسی، صحن انقلاب اسلامی، کفشداری ۱، رواق دارالولایه، رواق حضرت معصومه (س).

ویژه معلولین:

آقایان:

ورودی طبرسی، بست شیخ طبرسی، صحن انقلاب اسلامی، بست شیخ حرعاملی، صحن آزادی، کفشداری۷، رواق‏های دارالسرور، دارالسلام، دارالحفاظ و روضه‌ی منوره.

خانم‌ها:

ورودی طبرسی، بست شیخ طبرسی، صحن انقلاب اسلامی، کفشداری شماره ۲، رواق دارالشرف، روضه منوره

ورودی طبرسی، بست شیخ طبرسی، صحن انقلاب اسلامی، بست شیخ حرعاملی، صحن آزادی، کفشداری ۶ یا ۷، رواق‏های دارالسعاده، گنبد حاتم‌خانی، دارالفیض، دارالشکر و روضه‌ی منوره.

در برخی نقاط حرم مطهر برای رفاه حال زائرین گرامی، آسانسورهایی جهت دسترسی به رواق های زیرین در نظر گرفته شده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ورودی شیخ حر عاملی از خیابان شهید نواب صفوی (پایین خیابان و مسیر شرقی – پایین پای مبارک) و پارکینگ شماره ۳

پس از داخل‌ شدن از سمت خیابان شهید نواب صفوی (پایین خیابان) و عبور از مبادی ورودی، از طریق بست شیخ حرعاملی به صحن آزادی (صحن نو) وارد شده و سپس از مسیرهای زیر به روضه‌ی منوّره خواهید رسید:

آقایان:

ورودی شیخ حر عاملی، بست شیخ حرعاملی، صحن آزادی، کفشداری ۷، رواق‌های دارالسرور و دارالسلام، روضه‌ی منوره.

خانم‌ها:

ورودی شیخ حر عاملی، بست شیخ حرعاملی، صحن آزادی، کفشداری ۶، رواق‌های دارالسعاده، گنبد حاتم‌خانی و روضه‌ی منوره.

رواق‌های زیرین:

خانوادگی:

ورودی شیخ حر عاملی، بست شیخ حرعاملی، ورودی دارالحجه (عج).

ویژه معلولین:

خانم‌ها:

ورودی شیخ حر عاملی، صحن آزادی، کفشداری ۶ یا ۷، رواق‏های دارالسعاده، گنبد حاتم‌خانی، دارالفیض، دارالشکر و روضه‌ی منوره.

در برخی نقاط حرم مطهر برای رفاه حال زائرین گرامی، آسانسورهایی جهت دسترسی به رواق های زیرین در نظر گرفته شده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ورودی باب الرضا علیه السلام از خیابان امام رضا علیه السلام (مسیر جنوبی – پیش روی مبارک)

از سمت خیابان امام رضا (علیه السلام) می‌توان وارد این مسیر شد:

آقایان:

ورودی باب الرضا علیه السلام، صحن جامع رضوی، کفشداری ۱۹، رواق‌های امام خمینی(ره)، دارالزهد، دارالذکر، دارالسرور، دارالسلام، دارالحفاظ و روضه‌ی منوره.

خانم‌ها:

ورودی باب الرضا علیه السلام، صحن جامع رضوی، کفشداری ۱۹، رواق امام خمینی(ره)، رواق شیخ بهایی، صحن آزادی، ایوان طلا و کفشداری۶، رواق‏‌های دارالسعاده، گنبدحاتم‌خانی، دارالفیض، دارالشکر و روضه‌ی منوره.

ویژه‌ی معلولین:

ورودی باب الرضا علیه السلام، صحن جامع رضوی، صحن قدس، مسجد گوهرشاد، کفشداری۱۲، رواق‌های دارالسیاده و دارالحفا‌ظ، روضه‌ی منوره.

رواق‌های زیرین:

خانوادگی:

ورودی باب الرضا علیه السلام، صحن جامع رضوی، صحن کوثر، بست شیخ حرعاملی، ورودی دارالحجه (عج).

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ورودی باب الجواد و باب الهادی علیهما السلام از خیابان شهید اندرزگو (خیابان خسروی – مسیر جنوبی – پیش روی مبارک)

آقایان:

صحن جامع رضوی، بست شیخ بهایی، مسجد گوهرشاد، کفشداری ۱۲، رواق‏‌های دارالسیاده و دارالحفاظ، روضه‌ی منوره.

خانم‌ها:

صحن جامع رضوی، بست شیخ بهایی، صحن جمهوری اسلامی، کفشداری ۱۷، رواق‌های دارالولایه، دارالشرف، دارالشکر و روضه‌ی منوره.

رواق‌های زیرین:

آقایان:

مسیر ۱: صحن جامع رضوی، بست شیخ بهایی، کفشداری ۱۳ و ۱۴، رواق حضرت معصومه (س) (شب‌ها بعد از نماز مغرب و عشا).

مسیر ۲: صحن جامع رضوی، بست شیخ بهایی، صحن جمهوری، بست شیخ طوسی، رواق دارالحجه (عج).

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ورودی صحن امام حسن مجتبی علیه‌السلام

آقایان:

صحن امام حسن مجتبی علیه‌السلام، بست شیخ حر عاملی، صحن آزادی، کفشداری ۷، رواق‌‏های دارالسرور، دارالسلام و روضه‌ی منوره.

خانم‌ها:

صحن امام حسن مجتبی علیه‌السلام، بست شیخ حر عاملی، صحن آزادی، کفشداری ۶، رواق‏‌های دارالسعاده، گنبد حاتم‌خانی، دارالفیض، دارالشکر و روضه‌ی منوره.

ویژه‌ی معلولین:

صحن امام حسن مجتبی علیه‌السلام، بست شیخ حر عاملی، صحن آزادی، تفکیک قسمت آقایان و خانم‌ها.

رواق‌های زیرین:

خانوادگی:

صحن امام حسن مجتبی علیه‌السلام، بست شیخ حر عاملی، ورودی دارالحجه (عج).

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ورودی صحن کوثر و سرویس بهداشتی شماره ۴ (دارای پله برقی)

آقایان:

صحن کوثر، صحن آزادی، کفشداری ۷، رواق‌‏های دارالسرور، دارالسلام، دارالحفاظ و روضه‌ی منوره.

خانم‌ها:

صحن کوثر، صحن آزادی، کفشداری ۶، رواق‏‌های دارالسعاده، گنبد حاتم‌خانی، دارالفیض، دارالشکر و روضه‌ی منوره.

رواق‌های زیرین:

خانوادگی:

صحن کوثر، بست شیخ حر عاملی، ورودی دارالحجه (عج).

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ورودی باب الکاظم علیه السلام (سردرب شرقی صحن جامع رضوی)

آقایان:

صحن جامع رضوی، کفشداری ۱۹، رواق‌های امام‌خمینی(ره)، دارالزهد، دارالذکر، دارالسرور، دارالسلام، دارالحفاظ و روضه‌ی منوره.

خانم‌ها:

صحن جامع رضوی، کفشداری ۲۰، رواق امام‌خمینی(ره)، رواق شیخ بهایی، صحن آزادی، ایوان طلا و کفشداری ۶، رواق‌های دارالسعاده، گنبدحاتم‌خانی، دارالفیض، دارالشکر و روضه‌ی منوره.

ویژه‌ی معلولین:

صحن جامع رضوی، صحن قدس، مسجد گوهرشاد، کفشداری ۱۲، رواق‌های دارالسیاده، دارالحفاظ و روضه‌ی منوره.

رواق‌های زیرین:

خانوادگی:

صحن جامع رضوی، صحن کوثر، بست شیخ حر عاملی، ورودی دارالحجه (عج).

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ورودی صحن غدیر و سرویس بهداشتی شماره ۱ (دارای پله برقی)

آقایان:

صحن غدیر، صحن جمهوری اسلامی، کفشداری ۱۶، رواق‏‌های دارالولایه، دارالسیاده، دارالحفاظ و روضه‌ی منوره.

خانم‌ها:

صحن غدیر، صحن جمهوری اسلامی، کفشداری ۱۷، رواق‏‌های دارالولایه، دارالشرف و روضه‌ی منوره.

ویژه‌ی معلولین:

صحن غدیر، صحن جمهوری اسلامی، بست شیخ بهایی، مسجد گوهرشاد، کفشداری ۱۲، رواق‌های دارالسیاده و دارالحفاظ، روضه‌ی منوره.

رواق‌های زیرین:

خانوادگی:

صحن غدیر، بست شیخ طوسی، رواق دارالحجه (عج) و حضرت معصومه (س).

خانم‌ها:

صحن غدیر، صحن جمهوری اسلامی، کفشداری ۱۷، رواق دارالولایه، ورودی رواق حضرت معصومه (س).

در برخی نقاط حرم مطهر برای رفاه حال زائرین گرامی، آسانسورهایی جهت دسترسی به رواق های زیرین در نظر گرفته شده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مسیرهای ورود به پارکینگ های حرم مطهر

زائر گرامی با توجه به محدودیت ظرفیت پارکینگ‌های حرم مطهر توصیه می‌شود حتی‌الامکان از سایر پارکینگ‌های اطراف حرم مطهر استفاده نموده و در ثواب همکاری بهره‌مندی خانواده‌های دارای سالمند یا کودک از پارکینگ‌های حرم مطهر شریک باشید.

توجه بفرمایید خیابان‌های اطراف حرم مطهر دارای محدودیت تردد خودرو با اجرای طرح زوج و فرد می‌باشد که لازم است در بدو ورود به خیابان‌های آیت الله شیرازی، شهید نواب صفوی، شیخ طبرسی، امام رضا علیه‌السلام تعیین مسیر بفرمایید.

پارکینگ شماره ۱

خیابان آیت الله شیرازی – ورودی زیر گذر حرم مطهر (داخل سراشیبی) – پارکینگ شماره یک

پارکینگ شماره ۲ – ویژه خدام و کارکنان اماکن متبرکه

خیابان امام رضا علیه‌السلام – میدان بیت المقدس (فلکه آب) – زیرگذر حرم مطهر – پارکینگ شماره دو (استفاده از این پارکینگ برای عموم آزاد نمی باشد)

پارکینگ شماره ۳

خیابان شهید نواب صفوی – ورودی زیرگذر حرم مطهر (داخل سراشیبی) – پارکینگ شماره سه

پارکینگ شماره ۴

خیابان شیخ طبرسی – ورودی زیرگذر حرم مطهر (داخل سراشیبی) – پارکینگ شماره چهار

پارکینگ‌های موتورسیکلت و دوچرخه

سه پارکینگ برای موتورسیکلت و دوچرخه در پارکینگ‌های عمومی فوق وجود دارد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...