معرفی رشته زبان های خارجی

معرفی رشته های تحصیلی

معرفی رشته زبان های خارجی

در انتخاب رشته‌هاى تحصیلى زبان‌هاى خارجى اکیداً توصیه مى‌شود که اگر پایهٔ زبان شما در دبیرستان ضعیف است از انتخاب آنها خوددارى کنید بخصوص در رشته‌هاى غیرانگلیسى اگر فرد آشنائى کافى نداشته باشد در دانشگاه موفق نخواهد بود و حتى پس از فارغ‌التحصیلى با معدل ضعیف کار موردنظر را نخواهد یافت.

دبیری زبان انگلیسی
زبان و ادبیات ارمنی
کارشناسی زبان اسپانیائی
کارشناسی زبان و ادبیات اردو
کارشناسی زبان و ادبیات ژاپنی
کارشناسی زبان‌های انگلیسی، آلمانی، ایتالیائی، روسی و فرانسه
کارشناسی مترجمی زبان‌های انگلیسی، آلمانی، ایتالیائی، روسی و فرانسه

  •   دبیرى زبان انگلیسى

هدف پرورش افرادى است که براى انجام وظیفهٔ خطیر دبیرى زبان انگلیسى کارآئى کافى داشته باشند. داوطلب باید به مسئولیت و ویژگى‌هاى معلمى آشنا بوده شرایط جسمى و روانى لازم را داشته، ویژگى و مسئولیت‌هاى آن را درک کرده باشد. هیچ‌کس با گذراندن چند واحد درسی، معلم به معناى واقعى کلمه نمى‌شود. معلم شخصیتى است وظیفه‌شناس، ایثارگر و متعهد نسبت به جامعه و فرزندان آن. از این رو دانشجوى رشتهٔ دبیرى علاوه بر دروس تخصصى ملزم به فرا گرفتن تعدادى واحد تربیتى نیز خواهد بود.

فارغ‌التحصیلان این رشته ممکن است به استخدام آموزش و پرورش درآیند.

  • کارشناسى زبان‌هاى انگلیسی، آلمانی، ایتالیائی، روسى و فرانسه

هدف تربیت کارشناسانى است که بتوانند ادب و فرهنگ ایرانى و معارف اسلامى را به جوامع خارجى معرفى کنند و با تحقیق در کتب خارجی، جامعهٔ خود را از آخرین پیشرفت‌هاى علمى و فنى مطلع سازند. در زمینه‌هاى نگارش مقالات تحلیلى – انتقادى به زبان‌هاى خارجى و ترجمهٔ مقالات و کتب مورد استفاده قرار گیرند و براى ادامهٔ تحصیل در دوره‌هاى بالاتر و تأمین کادر علمى دانشگاه‌ها و دیگر مراکز پژوهشى آمادگى لازم را داشته باشند. طول دوره هر رشته ۴ سال است با توجه به نیاز اغلب دانشگاه‌هاى جدیدالتأسیس به استاد و مربى زبان‌هاى خارجى و نیز اکثر وزارتخانه‌ها، رسانه‌هاى گروهى و صنایع، به کارشناس این رشته‌ها اهمیت آن روشن مى‌شود.

  • کارشناسى مترجمى زبان‌هاى انگلیسی، آلمانی، ایتالیائی، روسى و فرانسه

هدف تربیت مترجمان ورزیده و ذى‌صلاح در زمینه‌هاى فرهنگی، ادبى و علوم انسانى است. طول دورهٔ هر رشته ۴ سال است. فارغ‌التحصیلان قادر خواهند بود منابع و فنون، علمى و ادبى زبان‌هاى خارجى را به نحو مطلوب به فارسى برگردانند و معارف اسلامى و فرهنگى ایرانى را به زبان‌هاى خارجى ترجمه کنند. با توجه به نیاز صنایع، بانک‌ها و برخى وزارتخانه‌ها و مؤسسات خصوصى به ترجمهٔ مدارک فنی، تجارى و ادارى و نیز احتیاج رسانه‌هاى همگانى به ترجمهٔ مطالب عمومی، روزنامه‌اى و خبرى و برگرداندن گزارش‌هاى خبرگزارى‌ها به زبان فارسى و نیاز سایر وزارتخانه‌ها و نهادها به مترجم، اهمیت این رشته روشن مى‌شود.

  • زبان و ادبیات ارمنى

هدف تربیت افرادى است که براى انجام وظیفهٔ خطیر معلمى زبان و ادبیات ارمنى به دانش‌آموزان مدارس خاص ارامنهٔ شهرهاى تهران، اصفهان، تبریز، اراک، شاهین‌شهر و اهواز کارآئى کافى داشته باشند. دروس به‌ صورت تئورى است و تعدادى دروس تربیتى نیز براى آموزش فنون معلمى ارائه خواهد شد. مراکز جذب فارغ‌التحصیلان در مدارس خاص ارامنه، مؤسسات فرهنگى و مذهبى ارامنه مى‌باشد.
امکان پذیرفتن داوطلب غیرارمنى در این رشته بسیار محدود است. انتخاب این رشته، به داوطلبان غیرارمنى توصیه نمى‌شود.

  • کارشناسى زبان و ادبیات اردو

هدف تربیت افرادى است که اجراء وظیفهٔ خطیر ترجمهٔ متون اردو را که بسیار به فارسى نزدیک است و بیش از ۶۰۰ میلیون از جمعیت‌هاى شبه قارهٔ هندوستان، کشورهاى همجوار آن، بسیارى از کشورهاى خلیج‌فارس و برخى از استان‌هاى شرقى ایران بدان تکلم مى‌کنند متقبل و متحمل مى‌شوند.
داوطلب باید بداند که زبان اردو، زبان رسمى همسایهٔ ما پاکستان است و در سطح جهانى صدها هزار کتاب و مجله و روزنامه هر سال در زمینه‌هاى فرهنگی، دینی، پژوهشى و معلوماتى به این زبان انتشار مى‌یابد. شاید نزدیک به هشتاد درصد واژگان و اصطلاحات این زبان از کلمات فارسى به طرق مختلف گرفته شده باشد.
رسم‌الخط زبان مورد بحث با فارسى شباهت کامل دارد و ترکیب جمله‌بندى در این دو زبان همان است و یادگیرى آن براى فارسى زبانان دشوار نیست.
نظر به کمبود نیروى انسانى متخصص و مترجم در زبان اردو و لزوم توسعهٔ فرهنگى میان ایران و کشورهاى هم‌کیش بخصوص از لحاظ برگرداندن متون اردو به خارجى نیاز به وجود متخصصان و مترجمان و دانش‌آموختگان این زبان به خوبى احساس مى‌شود.

  • کارشناسى زبان و ادبیات ژاپنى

هدف از این دوره کسب مهارت‌هاى چهارگانه (درک مطلب – حرف زدن – خواندن و نوشتن) زبان ژاپنى و آشنائى با ادبیات این زبان و کمک به شکوفائى استعداد و ذوق ادبى دانشجویان است. طول این دوره حداقل ۴ سال در ۸ ترم تحصیلى است و ادامهٔ تحصیل تا سطح کارشناسى ارشد میسر است.
فارغ‌التحصیلان این دوره قادر هستند ادب و فرهنگ و معارف اسلامى را به جوامع خارجى معرفى کرده و با تحقیق در کتب ژاپنى جامعهٔ ایرانى را از آخرین پیشرفت‌هاى علمى و فنى جهان مطلع سازند و در نگارش مقالات تحلیلى انتقادى به زبان ژاپنى فعالیت کنند.
با توجه گستردگى ارتباطات جهانى و تبادل اطلاعات علمى بین کشورها ضرورت و اهمیت این رشته را آشکار مى‌سازد.

  • کارشناسى زبان اسپانیائى

هدف تربیت مترجمان و پژوهشگرانى است که در زمینهٔ ترجمه و پژوهش‌هاى علمى و ادبى بتوانند ارتباط سیاسی، علمی، فرهنگى و اقتصادى با اسپانیا و کشورهاى اسپانیولى زبان را انسجام و تداوم بخشند ضمناً ایجاد امکان انتخاب این زبان به ‌عنوان یک زبان خارجى و تأمین نیاز وزارتخانه‌ها و نهادهاى مختلف جهت بهره‌بردارى هرچه بیشتر از دانش‌ها و دست‌آوردهاى علمى جهان از دیگر اهداف این دوره مى‌باشد.

 

 

پیام بگذارید