معرفی رشته امور بانکی

معرفی رشته کاردانی و مدیریت امور بانکی

معرفی رشته های تحصیلی
معرفی رشته های تحصیلی

هدف آموزش و تربیت افرادى است که به‌طور رسمى عهده‌دار مسئولیت‌هائى در شبکهٔ بانکى شده، قسمتى از نیاز آنها را در زمینهٔ امور محوله تأمین کنند. طول دوره ۲ سال است. دروس به ‌صورت عمومی، پایه و تخصصى ارائه مى‌شود. بعضى دروس تخصصى دوره عبارت است از: اصول بانکداری، حسابرسى داخلى بانک‌ها، حقوق بازرگانی، فارغ‌التحصیلان قادر به انجام فعالیت‌هاى زیر خواهند بود:
 
انجام کلیهٔ امور حسابدارى شعب واحدهاى بانکى – ادارهٔ امور مربوط به باجه‌داری، امور مشتریان، دریافت و طبقه‌بندى آمار و اطلاعات، اشتغال به کارهاى عمومى در ادارهٔ مرکزى بانک‌ها، سرپرستى و اداره یا معاونت بعضى واحدهاى ستادى و شعب بانک‌ها.

مقدمه

اداره اقتصاد یک کشور از طریق کنترل مالی و پولی آن امکان پذیر است و باید طبق برنامه ریزی های مشخص و هدف دار جلو رفته، با کنترل و نظارت بسیار دقیق خاتمه یابد. برنامه ریزی های مالی و پولی باعث می شود که منابع مختلف و نیروی انسانی موجود بطور هماهنگ به طریقه سالم در جامعه به کار افتد و ضمن ارائه حداکثر کارائی، نتایج از پیش تعیین شده نیز حاصل شود.بانکداری در هر کشور یکی از ابزارهای مهم در اجرای سیاست های پولی بوده و در عین حال بهترین منبع آمار و اطلاعات جهت سیاستگذاریهای مذکور است. تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد بانکها، چگونگی اجرای سیاستهای پولی را نشان داده، علل عدم کاربرد بعضی از خط مشی ها را بخوبی کشف می کند و در اختیار قرار می دهد.
رشته مدیریت امور بانکی بر حسب مشاغل بسیار متنوعی که فارغ التحصیلان آن در بانکها عهده دار می شوند به حوزه های وسیع بانکداری داخلی (سازماندهی مدیریت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمایه گذاری، روابط عمومی، خدمات و …) و بانکداری بین المللی (واردات، صادرات، اعتبار، اسناد و …) تقسیم می شود که برای هر یک از این حوزه ها اطلاعات و معلومات مشترک و اختصاصی مورد نیاز است.
ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عبارتند از:
ضریب ۴ برای درس ریاضی، ضریب ۲ برای درس اقتصاد، ضریب ۲ برای درس ادبیات فارسی، ضریب ۱ برای زبان عربی، ضریب ۱ برای درس تاریخ و جغرافیا، ضریب ۱ برای درس علوم اجتماعی، ضریب ۱ برای درس فلسفه و ضریب ۱ برای درس روانشناسی.
علاقه به مسائل مدیریتی و اقتصادی و همچنین داشتن پایه قوی در ریاضیات و آمار می تواند از عوامل موفقیت در این رشته باشد .


درسهای رشته

ردیف نام درس درس نام درس
۱ آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ ارزیابی طرحهای اقتصادی
۳ اصول بانکداری ۴ اصول حسابداری ۱
۵ اصول حسابداری ۲ ۶ اقتصاد خرد
۷ اقتصاد کلان ۸ امور مالی بین المللی
۹ انقلاب اسلامی و ریشه‌های تاریخی آن ۱۰ بانکداری داخلی (۱)
۱۱ بانکداری داخلی (۲) ۱۲ پژوهش عملیاتی ۱
۱۳ پژوهش عملیاتی ۲ ۱۴ پول و بانک
۱۵ تاریخ اسلام ۱۶ تربیت بدنی ۲
۱۷ تربیت بدنی ۱ ۱۸ توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
۱۹ جغرافیای اقتصادی ایران ۲۰ حسابداری صنعتی ۱
۲۱ حسابداری مالیاتی ۲۲ حسابرسی داخلی بانکها
۲۳ حسابرسی قسمت اول ۲۴ حقوق اساسی
۲۵ حقوق تجارت ۲۶ حقوق و مقررات مدنی
۲۷ روانشناسی عمومی ۲۸ روشهای تحقیق و ماخذشناسی
۲۹ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱) ۳۰ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲)
۳۱ زبان تخصصی بانکداری (۱) ۳۲ زبان تخصصی بانکداری (۲)
۳۳ زبان خارجی عمومی ۳۴ سازمانهای پولی و مالی بین المللی
۳۵ فارسی عمومی ۳۶ فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی
۳۷ مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها ۳۸ مبانی سازمان و مدیریت
۳۹ مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۴۰ متون اسلامی (آیات و احادیث)
۴۱ مدیریت رفتار سازمانی ۴۲ مدیریت مالی (۱)
۴۳ مدیریت مالی (۲) ۴۴ مدیریت منابع انسانی
۴۵ معارف اسلامی ۲ ۴۶ نظریه های پول

منبع : شبکه رشد + اینترنت

پیام بگذارید