معرفی رشته امور بانکی

معرفی رشته کاردانی و مدیریت امور بانکی

معرفی رشته های تحصیلی
معرفی رشته های تحصیلی

هدف آموزش و تربیت افرادى است که به‌طور رسمى عهده‌دار مسئولیت‌هائى در شبکهٔ بانکى شده، قسمتى از نیاز آنها را در زمینهٔ امور محوله تأمین کنند. طول دوره ۲ سال است. دروس به ‌صورت عمومی، پایه و تخصصى ارائه مى‌شود. بعضى دروس تخصصى دوره عبارت است از: اصول بانکداری، حسابرسى داخلى بانک‌ها، حقوق بازرگانی، فارغ‌التحصیلان قادر به انجام فعالیت‌هاى زیر خواهند بود:
 
انجام کلیهٔ امور حسابدارى شعب واحدهاى بانکى – ادارهٔ امور مربوط به باجه‌داری، امور مشتریان، دریافت و طبقه‌بندى آمار و اطلاعات، اشتغال به کارهاى عمومى در ادارهٔ مرکزى بانک‌ها، سرپرستى و اداره یا معاونت بعضى واحدهاى ستادى و شعب بانک‌ها.

مقدمه

اداره اقتصاد یک کشور از طریق کنترل مالی و پولی آن امکان پذیر است و باید طبق برنامه ریزی های مشخص و هدف دار جلو رفته، با کنترل و نظارت بسیار دقیق خاتمه یابد. برنامه ریزی های مالی و پولی باعث می شود که منابع مختلف و نیروی انسانی موجود بطور هماهنگ به طریقه سالم در جامعه به کار افتد و ضمن ارائه حداکثر کارائی، نتایج از پیش تعیین شده نیز حاصل شود.بانکداری در هر کشور یکی از ابزارهای مهم در اجرای سیاست های پولی بوده و در عین حال بهترین منبع آمار و اطلاعات جهت سیاستگذاریهای مذکور است. تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد بانکها، چگونگی اجرای سیاستهای پولی را نشان داده، علل عدم کاربرد بعضی از خط مشی ها را بخوبی کشف می کند و در اختیار قرار می دهد.
رشته مدیریت امور بانکی بر حسب مشاغل بسیار متنوعی که فارغ التحصیلان آن در بانکها عهده دار می شوند به حوزه های وسیع بانکداری داخلی (سازماندهی مدیریت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمایه گذاری، روابط عمومی، خدمات و …) و بانکداری بین المللی (واردات، صادرات، اعتبار، اسناد و …) تقسیم می شود که برای هر یک از این حوزه ها اطلاعات و معلومات مشترک و اختصاصی مورد نیاز است.
ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عبارتند از:
ضریب ۴ برای درس ریاضی، ضریب ۲ برای درس اقتصاد، ضریب ۲ برای درس ادبیات فارسی، ضریب ۱ برای زبان عربی، ضریب ۱ برای درس تاریخ و جغرافیا، ضریب ۱ برای درس علوم اجتماعی، ضریب ۱ برای درس فلسفه و ضریب ۱ برای درس روانشناسی.
علاقه به مسائل مدیریتی و اقتصادی و همچنین داشتن پایه قوی در ریاضیات و آمار می تواند از عوامل موفقیت در این رشته باشد .


درسهای رشته

ردیفنام درسدرسنام درس
۱آمار و کاربرد آن در مدیریت۲ارزیابی طرحهای اقتصادی
۳اصول بانکداری۴اصول حسابداری ۱
۵اصول حسابداری ۲۶اقتصاد خرد
۷اقتصاد کلان۸امور مالی بین المللی
۹انقلاب اسلامی و ریشه‌های تاریخی آن۱۰بانکداری داخلی (۱)
۱۱بانکداری داخلی (۲)۱۲پژوهش عملیاتی ۱
۱۳پژوهش عملیاتی ۲۱۴پول و بانک
۱۵تاریخ اسلام۱۶تربیت بدنی ۲
۱۷تربیت بدنی ۱۱۸توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
۱۹جغرافیای اقتصادی ایران۲۰حسابداری صنعتی ۱
۲۱حسابداری مالیاتی۲۲حسابرسی داخلی بانکها
۲۳حسابرسی قسمت اول۲۴حقوق اساسی
۲۵حقوق تجارت۲۶حقوق و مقررات مدنی
۲۷روانشناسی عمومی۲۸روشهای تحقیق و ماخذشناسی
۲۹ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱)۳۰ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲)
۳۱زبان تخصصی بانکداری (۱)۳۲زبان تخصصی بانکداری (۲)
۳۳زبان خارجی عمومی۳۴سازمانهای پولی و مالی بین المللی
۳۵فارسی عمومی۳۶فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی
۳۷مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها۳۸مبانی سازمان و مدیریت
۳۹مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت۴۰متون اسلامی (آیات و احادیث)
۴۱مدیریت رفتار سازمانی۴۲مدیریت مالی (۱)
۴۳مدیریت مالی (۲)۴۴مدیریت منابع انسانی
۴۵معارف اسلامی ۲۴۶نظریه های پول

منبع : شبکه رشد + اینترنت

پیام بگذارید