مرور رده

روزهای مهم

مقالات و مطالب در خصوص روزهای مهم و به یادماندنی در فرهنگ کشور عزیزمان ایران

قیام ۱۷ شهریور

واقعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ معروف به «جمعهٔ سیاه» که در منابع از آن با عنوان «کشتار ۱۷ شهریور» نیز یاد می‌شود، واقعه‌ای در…