بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

انواع قراردادها در بانک ​

56 views مهر 11, 1399 مهر ۱۱, ۱۳۹۹ irsalam 0

۱-. قراردادهای رسمی : قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسندولازم الاجرا می‌باشند.
۲-. قراردادهای عادی: قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی در بانک منعقد ودر حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی.
۳- قرارداد از نظر وثیقه:
. قراردادهای دارای وثیقه (غیر منقول، چک، سفته، ضمانتنامه، اوراق سهام…….).‌قراردادترهین‌درقبال غیرمنقول حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند درحکم اسناد لازم الاجرا خواهند بود.

این مطلب برای شما مفید بود ؟