الفبای فارسی

ت

11 views آبان 2, 1397 آبان ۲, ۱۳۹۷ irsalam 0

ت

تابلوی بورس
تابلویی است که برای ارائه‌ی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ی اوراق‌بهادار به‌کار می رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق‌ مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.
تجدید وجابجایی
جابجایی وتجدید یعنی بخشی یا تمام تسهیلات یک مشتری را به تسهیلات جدید تبدیل نمودن بدون اینکه واقعاً معامله ای جدید فی مابین انجام شده باشد.
تخلف
هرگونه فعل یا ترک فعل که منجر به نقض قانون و یا مقررات شود.
تسهیلات از نظر زمان
۱-. تسهیلات کوتاه مدت: تسهیلاتی است که زمان مصرف وبرگشت آن یکدوره وتولید وفعالیت حداکثر یکسال می باشد.
۲-. تسهیلات میان مدت: تسهیلاتی را گویند که مدت زمان مصرف وبرگشت آن بین یک الی سه سال باشد.
۳-.تسهیلات بلند مدت: تسهیلات بیش از سه سال را گویند.
تسویه و پایاپای
مرحله‌ی پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق‌بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل می‌شود.
تعریف عقد
عبارتست از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یاچند نفر دیگر تعهد انجام امری را بنمایند.
تعلیق پذیرش
توقف موقت معاملات اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخ‌های بورس ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل.
تقاضا
عبارت است از اعلام آمادگی برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.
تمدید
یعنی قبول مهلت وتغییر سررسید ایفای تعهدات به تاریخ دیگر مشروط بر اینکه در دوره تمدید که در قالب قراردادالحاقی انجام می پذیرد سهم سود بانک وطرف معامله تغییر ننماید. لذا اخذ وجه التزام تأخیرتأدیه دین در دوره تمدید منتفی است وبیشتر درعقد مضاربه ومشارکت کاربرد دارد
تنفس برای آمادگی پرداخت
مدت زمانی است که مشتری برای تولید وفروش وبرگشت طلب از مشتریان نیاز دارد تا چرخه نقدینگی خود را بهبود بخشیده واقساط واریز کند.
تنفس جهت ساخت ایجاد
مدت زمانی است که بانک قائل می شود موضوع قرارداد آماده شود وچون دراین مدت موضوع قرارداد فاقد بهره وری است لذا بازپرداختی در نظر گرفته نمی شود.

این مطلب برای شما مفید بود ؟