الفبای فارسی

ذ

27 views آبان 2, 1397 آبان ۲, ۱۳۹۷ irsalam 0

ذ

ذینفع واحد
عبارتست از اشخاص حقوقی وحقیقی که به علت امور مالی – مالکیتی- مدیریتی ویا کنترلی دارای ریسک واحد بوده لذا کل تسهیلات آنها به صورت مجموع در نظر گرفته می شود.(بخشنامه خاص دارد)

این مطلب برای شما مفید بود ؟