الفبای فارسی

ش

10 views آبان 5, 1397 آبان ۵, ۱۳۹۷ irsalam 0

ش

شاخص
نماگری است که تغییرات قیمت یا بازده‌ی یک یا مجموعه‌ای از اوراق‌بهادار را طی دوره‌ی زمانی مشخص نشان می‌دهد.
شایعه
اخباری حاکی از وجود اطلاعات مهمی است که به‌طور غیررسمی منتشر شده و توسط ناشر تایید یا تکذیب نشده است و احتمال می‌رود بر قیمت اوراق‌بهادار ناشر تاثیر بااهمیت داشته باشد.
شخص تحت کنترل
شخص حقوقی است که ناشر می‌تواند سیاست‌های مالی و عملیاتی آن را به‌منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن شخص، هدایت نماید.
شرایط صحت عقد
۱-. قصد و رضای طرفین.
۲-. اهلیت استفتاء” طرفین قرارداد” یعنی اهلیتی که انسان حق خود را اعمال کند وبه همین لحاظ در زمان معامله باید عاقل- رشید- بالغ باشند.
۳-. معین بودن موضع قرارداد: موضوع قرارداد باید مال وعملی باشد که یکی از طرفین بتواند آن را تسلیم ویا انجام آن را در مقابل دیگر تعهد کند. به عبارتی داد وستد کنند وارزش تجاری داشته باشند.
۴-. دارای منافع عقلائی ومشروع باشد.
۵-. معین باشد : یعنی اگر موضوع قرارداد انتقال‌یاچند مال متفاوت ویا انجام یکی از چند کار گوناگون باشد به نحوی که نتوان گفت کدام موضوع قرارداداست. باطل است.
۶-. مبهم نباشدطرفین به اوصاف موضوع قرارداد آگاه باشند.
۷-. قابلیت انتقال داشته باشد.یعنی مال را بتوان از شخصی به شخص دیگر منتقل نمود و یا در معاملاتی نظیرسلف شرایط احراز وجود در آتی مشخص باشد. به همین دلیل در عقد سلف می بایست وسایل تولید وانجام بخشی از کار قابل مشاهده باشد.
۸-. اهلیت طرفین قرارداد برای اشخاص حقوقی با شناسنامه وکارت ملی و…. وصلاحیت کار با مدارک شغلی اثبات می شودودراحراز حقوقی با اخذ مدارکی نظیر اساسنامه – روزنامه های مربوطه ، اسامی مدیران و …… .
شرکت
شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
شرکت مادر (هلدینگ)
شرکتی که با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رای کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد.
شرکتهای دولتی
شرکتهایی را گویند که به حکم قانون ایجاد وحداقل ۵۰% از سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.

این مطلب برای شما مفید بود ؟