الفبای فارسی

ض

12 views آبان ۵, ۱۳۹۷ آبان ۵, ۱۳۹۷ irsalam 0

ض

ضامن
شخص حقوقی است که پرداخت مبالغ اجاره‌بها و حسب مورد بهای خرید دارایی مورد اجاره و نیز سایر وجوهی که بانی ملزم به پرداخت آن به ناشر می‌باشد را تعهد و تضمین می‌نماید.

این مطلب برای شما مفید بود ؟