بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

گشایش اعتبار اسنادی چگونه است؟ چه شرایط و مدارکی نیاز دارد؟

21 views مهر 15, 1397 مهر ۱۵, ۱۳۹۷ irsalam 0

اعتبار اسنادی روشی برای تضمین پرداخت بهای کالا و خدمات است که به موجب آن، بانک تعهد می کند مبلغ معینی به فروشنده کالا یا خدمات پرداخت کند؛ به شرط عرضه کردن اسناد نشان دهنده ارسال کالا یا انجام خدمات در موعد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی توسط فروشنده .
۴ رکن اساسی را در یک اعتبار اسنادی می توان به صورت زیر تعریف نمود :
گشایش کننده اعتبار (خریدار) : شخصی است که قصد واردات کالا از کشور دیگری دارد و برای گشایش اعتبار اسنادی به بانک مراجعه می کند .
بانک عامل : بانکی است که به درخواست خریدار کالا اقدام به گشایش اعتبار اسنادی میکند .
بانک کارگزار : بانکی است که با بانک عامل در ارتباط بوده و از طرف خریدار و بانک عامل پرداخت وجه کالا به فروشنده را تعهد می کند .
ذینفع اعتبار اسنادی(فروشنده کالا) : شخصی است که پس از ارسال کالا و ارائه مدارک مورد توافق طبق شرایط اعتبار اسنادی وجه اعتبار را از بانک کارگزار دریافت می کند.
÷

گشایش اعتبار اسنادی دیداری

در گشایش اعتبار اسنادی دیداری ممکن است براساس مصوبه های صادره بخشی ازمبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت در زمان گشایش از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد توسط مشتری تامین و به حسابهای مربوطه واریز و یا بخش قابل توجهی از مبلغ اعتبار اسنادی بعداز رسیدن اسناد حمل (در بخش گشایش اعتبار اسنادی دیداری) در قالب تسهیلات، کالای وارده در اختیار مشتریان بانک قرارمی گیرد.

گشایش اعتبار اسنادی مدتدار

ریفاینانس خطوط اعتباری کوتاه مدتی است که بین بانکها برقرار می گردد. وارد کنندگان(مشتریان بانکها) می توانند با موافقت بانک ایرانی(تسهیلات گیرنده) و از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری به نفع فروشندگان از این خطوط اعتباری استفاده نمایند، بدین ترتیب که وجه کالای مورد سفارش توسط بانک تسهیلات دهنده در مقابل ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار و قوانین بین المللی نقداً به فروشنده پرداخت شده و باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات مذکور به بانک تسهیلات دهنده، ظرف مهلت مورد توافق بین دو بانک حداکثر ( ۶ماهه)توسط خریدار از طریق بانک تسهیلات گیرنده انجام خواهد شد.


چه افراد، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت می توانند از این خطوط اعتباری استفاده نمایند؟

کلیه وارد کنندگان، اعم از تولیدی و تجاری که قصد واردات مواد اولیه، قطعات یدکی،ماشین آلات خطوط تولیدی را دارند می توانند بر حسب اولویت و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی(REFINANCE) بنمایند.

درخصوص شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی) نیز که به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و یا ذیحساب دستگاه ذیربط رسیده باشند، (صرف نظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند) چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند هم می توانند از این خطوط اعتباری استفاده کنند.

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباری

داشتن اهلیت قانونی
دارابودن کارت بازرگانی معتبر و سوابق کافی جهت واردات کالا
واحد تولیدی باید دارای جواز کسب دربخش بازرگانی مربوطه باشد.
متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد.
عدم سوابق منفی در سیستم بانکی(چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی وریالی)
توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر
تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
پروانه کسب
صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر وامضای شرکت
تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
کپی اسناد مالکیت، دفتر مرکزی، نمایشگاه، انبار
کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی بعد از اخذ مصوبه اعتباری

تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی توسط متقاضی اعتبار
فرم ثبت سفارش وزارت بازرگانی
اصل پروفرما
اصل کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی) -تعهدنامه ورود و ترخیص کالا
اصل بیمه نامه به نفع بانک تجارت+ اصل رسید پرداخت حق بیمه
مصوبه اعتباری یا کارت سالانه
تعهدنامه پذیرش نوسانات نرخ ارز و تبدیل ارز
تعهد نامه واقعی بودن معامله ( در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار)

این مطلب برای شما مفید بود ؟