قانون سفته

سفته چیست و قانون درباره آن چه می گوید ؟

9 views مهر ۶, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1