قرارداد

انواع قراردادها در بانک ​

55 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

قرارداد اختیار معامله – آپشن (Option) چیست؟

23 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد آتی – فیوچر (Future) چیست؟

18 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد سلف – فوروارد (Forward) چیست؟

36 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0