قرارداد

انواع قراردادها در بانک ​

2 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

قرارداد اختیار معامله – آپشن (Option) چیست؟

9 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد آتی – فیوچر (Future) چیست؟

6 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد سلف – فوروارد (Forward) چیست؟

21 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0