مارجین

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

2813 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 43

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

221 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1