مارجین

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

1221 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ ادمین 13

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

127 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ ادمین 1