مارجین

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

2201 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 31

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

183 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1