مارجین

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

3168 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 47

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

250 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1