مارجین

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

1674 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 21

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

151 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1