مارجین

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

3173 views مهر 18, 1397 حامد بنائی 47

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

250 views مهر 18, 1397 حامد بنائی 1