بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

سوئیفت به چه معناست؟

12 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 2

جعاله چیست و انواع جعاله کدام است؟

18 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

بن کارت چیست؟

8 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

انواع قراردادها در بانک ​

6 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

ارزش پول ملی چگونه بالا و پایین می رود؟

12 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

USSD چیست؟

12 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

IBAN چیست ؟

11 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

Hot Money پول داغ

6 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Grace Period یا دوره تنفس

6 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

Five Cs of Credit چیست؟

10 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Ability to Pay قدرت پرداخت

2 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

سفته چیست و قانون درباره آن چه می گوید ؟

7 views مهر ۶, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Accounting standards یا استانداردهای حسابداری

3 views مهر ۶, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

منظور از ارزش دفتری چیست؟

78 views دی ۲۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

منظور از ارزش اسمی چیست؟

97 views دی ۲۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

موسسه رتبه‌بندی چیست و چه کار می‌کند؟

87 views دی ۲۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 2

صکوک به چه معناست؟

72 views دی ۱۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد اختیار معامله چیست؟

66 views دی ۱۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مجمع عمومی عادی چه وظایفی دارد؟

44 views دی ۱۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مجمع عمومی مؤسس چه وظایفی بر عهده دارد ؟

5 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

چند نوع صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

3 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

چند نوع صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

4 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مجمع عمومی چیست و انواع آن کدام است؟

6 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بورس چیست؟

7 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟

25 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

امیدنامه شرکت‌های بورسی چیست؟

33 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

نهادهای مالی در قانون بازار اوراق بهادار

16 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

راه های افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه

16 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مدل بازار دارایی چیست؟

8 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قراردادهای آتی سهام چیست؟

9 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures) چیست؟

2 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد اختیار معامله (Option) چیست؟

8 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

Z

13 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

Y

23 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

X

9 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

W

8 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

V

11 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

U

3 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

T

8 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

S

4 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

R

9 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

Q

4 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

P

6 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

O

7 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

N

6 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

M

10 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

L

5 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

J

7 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

K

7 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

I

10 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

H

10 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

G

5 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

F

12 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

E

11 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

D

7 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

C

7 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

B

10 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

A

8 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

ن

9 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

م

5 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ق

2 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ف

7 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ع

4 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ط

4 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ض

6 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ص

5 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ش

5 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

س

9 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ر

6 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ذ

9 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

د

6 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

خ

3 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ح

4 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ج

9 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ت

5 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ب

5 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

الف

10 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

تراز تجاری چیست؟

9 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

معاملات انتقالی

8 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

تراز پرداخت ها BOP

13 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

کارت بازرگانی چیست؟

6 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مزایده و مناقصه چیست؟

8 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

دامپینگ چیست؟

6 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مانیفست چیست؟

10 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های قیمتی مواد خام (Commodity price index) چیست؟

12 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) به چه معناست؟

5 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

دستور Market Orders چیست؟

5 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

دستور Pending Order چیست؟

24 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بالانس یا تراز حساب (Balance) چیست؟

87 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

1883 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 26

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

163 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

قرارداد اختیار معامله – آپشن (Option) چیست؟

9 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد آتی – فیوچر (Future) چیست؟

6 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد سلف – فوروارد (Forward) چیست؟

23 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد لحظه ای – اسپات (Spot) چیست؟

97 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص دلار یا دلار ایندکس (USDX, DXY) چیست؟

111 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 4

آربیتراژ چیست؟

6 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

فارکس (Forex) چیست؟

12 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

انواع اعتبار اسنادی کدامند؟

8 views مهر ۱۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

برات چیست؟ شرایط صدور آن از چه قرار است؟

13 views مهر ۱۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

تفاوت «برات» و «ال سی» در چیست؟

10 views مهر ۱۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

حوالجات ارزی چیستند؟

8 views مهر ۱۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

بورس های مبادلات ارزی Foreign Exchange چیست؟

11 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بورس اوراق بهادار Bond Market چیست؟

25 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بورس های کالایی Commodity چیست؟

10 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بورس سهام Stock چیست؟

20 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

چند نوع بورس در سطح جهانی وجود دارد؟

8 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بورس چیست؟

6 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های اقتصادی چه هستند؟

9 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

شاخص های اقتصادی / ۱۰ – کسب و کار (Business)

15 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

شاخص های اقتصادی / ۹ – مسکن (Housing)

6 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های اقتصادی / ۸ – قیمت ها (Prices)

3 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های اقتصادی / ۷ – مصرف کننده (Consumer)

7 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های اقتصادی / ۶ – بازار کار (Labour Market)

15 views مهر ۱۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

شاخص های اقتصادی / ۵ – تولید ناخالص ملی(GDP)

2 views مهر ۱۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های اقتصادی / ۴ – نظام مالیاتی (Taxes)

6 views مهر ۱۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0