بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

سوئیفت به چه معناست؟

30 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 2

بن کارت چیست؟

56 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 1

انواع قراردادها در بانک ​

43 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 0

USSD چیست؟

43 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

IBAN چیست ؟

48 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

Hot Money پول داغ

42 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 1

Grace Period یا دوره تنفس

49 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

Five Cs of Credit چیست؟

48 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 1

Ability to Pay قدرت پرداخت

17 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

منظور از ارزش اسمی چیست؟

138 views دی ۲۸, ۱۳۹۷ 0

صکوک به چه معناست؟

78 views دی ۱۲, ۱۳۹۷ 0

بورس چیست؟

18 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ 0

مدل بازار دارایی چیست؟

17 views آذر ۳, ۱۳۹۷ 0

Z

18 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 1

Y

36 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

X

19 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

W

22 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

V

15 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

U

11 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

T

11 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

S

11 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

R

18 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

Q

13 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

P

14 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

O

21 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

N

16 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

M

21 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

L

11 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

J

21 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

K

12 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

I

15 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

H

19 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ 0

G

20 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ 0

F

23 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ 0

E

14 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ 0

D

18 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ 0

C

16 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ 0

B

16 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ 0

A

13 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ 1

ن

15 views آبان ۵, ۱۳۹۷ 1

م

11 views آبان ۵, ۱۳۹۷ 0

ق

4 views آبان ۵, ۱۳۹۷ 0

ف

10 views آبان ۵, ۱۳۹۷ 0

ع

13 views آبان ۵, ۱۳۹۷ 0

ط

12 views آبان ۵, ۱۳۹۷ 0

ض

10 views آبان ۵, ۱۳۹۷ 0

ص

10 views آبان ۵, ۱۳۹۷ 0

ش

9 views آبان ۵, ۱۳۹۷ 0

س

12 views آبان ۵, ۱۳۹۷ 0

ر

14 views آبان ۲, ۱۳۹۷ 0

ذ

24 views آبان ۲, ۱۳۹۷ 0

د

10 views آبان ۲, ۱۳۹۷ 0

خ

4 views آبان ۲, ۱۳۹۷ 0

ح

10 views آبان ۲, ۱۳۹۷ 0

ج

30 views آبان ۲, ۱۳۹۷ 0

ت

8 views آبان ۲, ۱۳۹۷ 0

ب

8 views آبان ۲, ۱۳۹۷ 0

الف

19 views آبان ۲, ۱۳۹۷ 0

تراز تجاری چیست؟

31 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

معاملات انتقالی

31 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 1

تراز پرداخت ها BOP

25 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

کارت بازرگانی چیست؟

13 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

مزایده و مناقصه چیست؟

14 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

دامپینگ چیست؟

12 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

مانیفست چیست؟

25 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

دستور Market Orders چیست؟

15 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ 0

دستور Pending Order چیست؟

50 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ 0

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

2972 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ 44

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

235 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ 1

آربیتراژ چیست؟

11 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ 1

فارکس (Forex) چیست؟

19 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ 1

حوالجات ارزی چیستند؟

13 views مهر ۱۵, ۱۳۹۷ 1

بورس سهام Stock چیست؟

49 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ 0

بورس چیست؟

11 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ 0