مفاهیم و آموزش های پایه

سوئیفت به چه معناست؟

21 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 2

بن کارت چیست؟

9 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 0

انواع قراردادها در بانک ​

21 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 0

USSD چیست؟

22 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

IBAN چیست ؟

37 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

Hot Money پول داغ

28 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 1

Grace Period یا دوره تنفس

30 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

Five Cs of Credit چیست؟

26 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 1

Ability to Pay قدرت پرداخت

13 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

منظور از ارزش اسمی چیست؟

109 views دی ۲۸, ۱۳۹۷ 0

صکوک به چه معناست؟

73 views دی ۱۲, ۱۳۹۷ 0

بورس چیست؟

15 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ 0

مدل بازار دارایی چیست؟

9 views آذر ۳, ۱۳۹۷ 0

تراز تجاری چیست؟

11 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

معاملات انتقالی

15 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 1

تراز پرداخت ها BOP

16 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

کارت بازرگانی چیست؟

6 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

مزایده و مناقصه چیست؟

8 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

دامپینگ چیست؟

10 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

مانیفست چیست؟

19 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

دستور Market Orders چیست؟

7 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ 0

دستور Pending Order چیست؟

30 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ 0

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

2251 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ 32

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

191 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ 1

آربیتراژ چیست؟

9 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ 1

فارکس (Forex) چیست؟

16 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ 1

بورس سهام Stock چیست؟

22 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ 0

بورس چیست؟

8 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ 0