مفاهیم و آموزش های پایه

سوئیفت به چه معناست؟

30 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 2

بن کارت چیست؟

55 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 1

انواع قراردادها در بانک ​

43 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 0

USSD چیست؟

43 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

IBAN چیست ؟

48 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

Hot Money پول داغ

40 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 1

Grace Period یا دوره تنفس

49 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

Five Cs of Credit چیست؟

47 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 1

Ability to Pay قدرت پرداخت

17 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

منظور از ارزش اسمی چیست؟

138 views دی ۲۸, ۱۳۹۷ 0

صکوک به چه معناست؟

77 views دی ۱۲, ۱۳۹۷ 0

بورس چیست؟

18 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ 0

مدل بازار دارایی چیست؟

17 views آذر ۳, ۱۳۹۷ 0

تراز تجاری چیست؟

31 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

معاملات انتقالی

29 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 1

تراز پرداخت ها BOP

25 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

کارت بازرگانی چیست؟

13 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

مزایده و مناقصه چیست؟

14 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

دامپینگ چیست؟

12 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

مانیفست چیست؟

25 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ 0

دستور Market Orders چیست؟

15 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ 0

دستور Pending Order چیست؟

50 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ 0

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

2961 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ 44

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

234 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ 1

آربیتراژ چیست؟

11 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ 1

فارکس (Forex) چیست؟

19 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ 1

بورس سهام Stock چیست؟

47 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ 0

بورس چیست؟

11 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ 0