سوئیفت به چه معناست؟

30 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 2

بن کارت چیست؟

56 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 1

انواع قراردادها در بانک ​

43 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 0

USSD چیست؟

43 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

IBAN چیست ؟

48 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

Hot Money پول داغ

42 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 1

Grace Period یا دوره تنفس

49 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

Five Cs of Credit چیست؟

48 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 1

Ability to Pay قدرت پرداخت

17 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0