مفاهیم پایه بانکی

سوئیفت به چه معناست؟

44 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 3

جعاله چیست و انواع جعاله کدام است؟

77 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

بن کارت چیست؟

128 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 3

انواع قراردادها در بانک ​

55 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

ارزش پول ملی چگونه بالا و پایین می رود؟

51 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

USSD چیست؟

58 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

IBAN چیست ؟

60 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

Hot Money پول داغ

46 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Grace Period یا دوره تنفس

72 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

Five Cs of Credit چیست؟

49 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Ability to Pay قدرت پرداخت

21 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

سفته چیست و قانون درباره آن چه می گوید ؟

15 views مهر ۶, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Accounting standards یا استانداردهای حسابداری

16 views مهر ۶, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0