مفاهیم پایه بانکی

سوئیفت به چه معناست؟

12 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 2

جعاله چیست و انواع جعاله کدام است؟

18 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

بن کارت چیست؟

8 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

انواع قراردادها در بانک ​

6 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

ارزش پول ملی چگونه بالا و پایین می رود؟

12 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

USSD چیست؟

12 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

IBAN چیست ؟

11 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

Hot Money پول داغ

6 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Grace Period یا دوره تنفس

6 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

Five Cs of Credit چیست؟

10 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Ability to Pay قدرت پرداخت

2 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

سفته چیست و قانون درباره آن چه می گوید ؟

7 views مهر ۶, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Accounting standards یا استانداردهای حسابداری

3 views مهر ۶, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0