سوئیفت به چه معناست؟

22 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 2

بن کارت چیست؟

14 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 0

انواع قراردادها در بانک ​

28 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ 0

USSD چیست؟

28 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

IBAN چیست ؟

40 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

Hot Money پول داغ

33 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 1

Grace Period یا دوره تنفس

36 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0

Five Cs of Credit چیست؟

36 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 1

Ability to Pay قدرت پرداخت

15 views مهر ۷, ۱۳۹۹ 0