بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

آیا در شرکت‌های سهامی عام می‌توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی برای سهامداران ایجاد کرد؟

7 views 0

خیر