بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

از زمان نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع چه مدت زمان طول می‌کشد؟

168 views 1

فاصله بین تاریخ نشر آگهی تا تشکیل مجمع نباید کمتر از ده روز و بیشتر از چهل روز باشد.