بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

افرادی که سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری می‌کنند چه درآمدهایی عایدشان می‌شود؟

4 views 0

کسانی که سهام یا واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری نمایند از سه محل بازدهی کسب می‌کنند:
۱) افزایش ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV
۲ ) دریافت سود تقسیمی سالانه صندوق
۳) دریافت سود سرمایه‌ای حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار توسط صندوق.