بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

بورس چیست؟

18 views 0

بورس بازاری است که به صورت متشکل و رسمی فعالیت می‌کند. بورس دارای انواعی است که عبارتند از:
۱- بورس اوراق بهادار،
۲- بورس کالا،
۳- بورس ارز
۴- بورس اوراق مشتق
Tags: