بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

قرارداد سلف – فوروارد (Forward) چیست؟

36 views 0

در این قرارداد، کل مبلغ در زمان انجام معامله از طرف خریدار پرداخت میشود و فروشنده متعهد می شود در تاریخ و زمان معین کالا را با قیمت مورد توافق به خریدار تحویل دهد.