بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

چند نوع روش برای تحلیل و پیش بینی بازارها وجود دارد؟

14 views 1

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال)
ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال)
ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال)