بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

چند نوع قرارداد یا معامله در بازارهای جهانی انجام می شود؟

8 views 0

۱- قرارداد لحظه ای – اسپات (Spot)

۲- قرارداد سلف – فوروارد (Forward)

۳- قرارداد آتی – فیوچر (Future)

۴- قرارداد اختیار معامله – آپشن (Option)