بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) به چه معناست؟

22 views 1

تکنیکالیست ها افرادی هستند که از مطالعه رفتار های بازار با استفاده از نمودارها با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها استفاده می کنند. آنها عقیده دارند هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد عینا در قیمت فعلی لحاظ شده است. تکنیکالیست ها بر پایه سه نظریه پایه به تجزیه و تحلیل بازار می پردازند: – تغییر قیمت ها هدفمند می باشد – قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند – در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود