آخرین قوانین پایگاه قوانین چرخک

مشتریان اجاره دفاتر اداری قطعا با مشتریان مسکونی تفاوت دارند. آن‌ها معمولا در ابتدای کار خود قرار داشته و توانایی خرید یک ملک تجاری و دفتر کاری را ندارند. شاید هم با وجود سرمایهٔ کافی، حوصلهٔ دردسرهای خرید ملک تجاری را نداشته و به فکر اجارهٔ دفتر کار برای حفظ استقلال در کار خود هستند. شما به عنوان…