مرور رده

دیگر قوانین

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۱ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که رد عین ممکن…

قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ ماده ۱ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. ‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ‌ماده ۲ قسمتهای مشترک مذکور در…

قانون وکالت

قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ فصل اول - وکیل و شرایط وکالت‌ ماده ۱ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: ۱- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. ۲- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. ۳- وکالت در محاکم صلح و…

سوگندنامه وکیل

سوگند وکلای دادگستری بعد از اتمام دوره کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار و پیش از آغاز به کار به عنوان وکیل پایه یک دادگستری، در مراسمی با عنوان مراسم تحلیف صورت می‌گیرد.