مرور رده

طرح و لایجه

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

آخرین وضعیت: اعلام وصول در جلسه علنی روز ۷ مهر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی موضوع طرح: از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد: الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی. ب- استخدام…