مرور رده

همه قوانین

رای وحدت رویه شماره‌های ۱۶۵۴ و ۱۶۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۰/۱۳۹۹     شماره دادنامه: ۱۶۵۵ ـ ۱۶۵۴  شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۳۰ و ۹۹۰۰۲۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای شهروز سلطانی و آقای صمد حیاتی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از…

رای وحدت رویه شماره ۱۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۱/۱۳۹۹        شماره دادنامه: ۱۷۴۵      شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای حسین صفرپور موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری…

آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی

آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ در اجرای ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، «آیین‌نامه نحوه برگزاری دوره‌های…