مرور برچسب

آزمون کارشناسی ارشد ۹۹

رای شماره ۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۲/۱۳۹۹         شماره دادنامه: ۱۹۵۰      شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای دانیال موحدی نیا موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش…