مرور برچسب

دایره المعارف قوانین

لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ ماده ۱ کانون وکلاء دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرّ هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل…

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۱ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که رد عین ممکن…

قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ ماده ۱ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. ‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ‌ماده ۲ قسمتهای مشترک مذکور در…

قانون وکالت

قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ فصل اول - وکیل و شرایط وکالت‌ ماده ۱ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: ۱- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. ۲- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. ۳- وکالت در محاکم صلح و…

سوگندنامه وکیل

سوگند وکلای دادگستری بعد از اتمام دوره کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار و پیش از آغاز به کار به عنوان وکیل پایه یک دادگستری، در مراسمی با عنوان مراسم تحلیف صورت می‌گیرد.