مرور برچسب

طرح

طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش

سابقه: طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. مقدمه (دلایل توجیهی): منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با توجه به محوریت نقش نیروی انسانی در احیای تمدن…

طرح شفافیت آرای نمایندگان

توضیح: پیش‌تر یک بار کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس رد شده بود اما بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً در مجلس اعلام وصول شد. بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر طرحی مورد تصویب…

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

آخرین وضعیت: اعلام وصول در جلسه علنی روز ۷ مهر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی موضوع طرح: از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد: الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی. ب- استخدام…