مرور برچسب

لوایح قانونی

لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ ماده ۱ کانون وکلاء دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرّ هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل…