مرور برچسب

وکیل دادگستری

قانون وکالت

قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ فصل اول - وکیل و شرایط وکالت‌ ماده ۱ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: ۱- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. ۲- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. ۳- وکالت در محاکم صلح و…