پلکترانتوس

پلکترانتوس
ـ خانواده: Labiatae
ـ نام علمی: marginatus plectranthus coleoides
این گیاه دارای برگ‌های با حاشیه کرمی، سفید رنگ است.
پلکترانتوس
ـ نیازها:
به مکان نیمه سایه و مرطوب دور از تابش مستقیم آفتاب، خاک لومی و کمپوست گلدانی نیاز دارد و هر ماه با کود مایع باید تغذیه شود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
ـ ازدیاد:
از طریق تهیه قلمه ساقه یا تقسیم گیاه در بهار یا تابستان امکان‌پذیر است.
پیام بگذارید