پاچی استاچی

پاچی استاچی
ـ خانواده: Acanthaceae
ـ نام علمی: Pachystachys lutea
پاچی استاچی
ـ نیازها:
نیاز به نور کافی داشته ولی تابش مستقیم نور آفتاب را نمی‌پسندد. حداقل درجه حرارت مورد نیاز آن در زمستان ۱۵-۱۳ درجه سانتی‌گراد است. در طول فصل رشد آبیاری مرتب (هفته‌ای دوبار) ولی در فصل خواب میزان آب کمتری (هفته‌ای یکبار) می‌خواهد. خاک مناسب برای رشد بهتر مخلوطی از شن و پیت با زهکش خوب می‌باشد. تعویض گلدان در بهار صورت می‌گیرد.
ـ ازدیاد:
در اوایل تابستان توسط قلمه تکثیر می‌شود.

 

پیام بگذارید