پپرومیا

پپرومیا
ـ خانواده: Piperaceae
ـ نام علمی: Peperomia Pereskiifolia
این گونه شبیه پپرومیا پوتئوتا است با این تفاوت که مقطع ساقه‌های آن دایره و سه رگبرگ طولی در سطح برگ‌ها خیلی روشن‌تر از برگ‌ها نیستند.
پپرومیا
ـ نیازها:
مکان نیم سایه یا سایه، خاک کاملاً اسیدی، سبک و متخلخل با زهکش بسیار خوب، فواصل آبیاری منظم و ترجیحاً با آب بدون املاح باشد. هر دو هفته یک‌بار در فصل بهار و تابستان خاک گلدان را تقویت کنید. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۲ درجه سانتی‌گراد است.
ـ ازدیاد:
از طریق قلمه های سرشاخه، مانند گونه پوتئولاتا امکان‌پذیر است.
پیام بگذارید