اطلسی

اطلسی
ـ خانواده: Solanaceae
ـ نام علمی: Petunia X hybrida
گیاه دائمی با ساقه‌های منشعب و نسبتاً سریع‌الرشد که به‌ صورت گیاه یک ساله کاشت و پرورش می‌یابد. گل‌های شیپوری شکل آن در رنگ‌های مختلف و یا دو رنگ در تابستان، پائیز ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی ۳۰ – ۱۵ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.
اطلسی
ـ نیازها:
مکان آفتابی و محفوظ که از وزش باد در امان باشد. گلبرگ‌های ارقام گل درشت (قطر گل ۱۰ – ۸ سانتی‌متر) در اثر ریزش باران آسیب می‌بینند و ارقامی که گل‌های کوچک‌تر و فراوان دارند در مقابل باران مقاوم‌تر هستند.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در گلدان درون گلخانه در بهار امکان‌پذیر است.

 

پیام بگذارید