مرور برچسب

آب انبار

آب‌انبار ها و چاه‌های قدیمی ایران

آب‌انبار ها و چاه‌های قدیمی ایران   آب‌انبار كهنه دژ، سمنان، قاجاريان اين آب‌انبار در محله ناسار بالا و در کوچهٔ کهنه دژ سمنان قرار دارد و داراى سردر آجرى و پشت بغل‌هاى آجرى با تزئينات زيگزاگ شکل است که در سال…