مرور برچسب

آب انبار

آب‌انبار ها و چاه‌های قدیمی ایران

آب‌انبار ها و چاه‌های قدیمی ایران  آب‌انبار كهنه دژ، سمنان، قاجارياناين آب‌انبار در محله ناسار بالا و در کوچهٔ کهنه دژ سمنان قرار دارد و داراى سردر آجرى و پشت بغل‌هاى آجرى با تزئينات زيگزاگ شکل است که در سال…