مرور برچسب

آب

تعبیر خواب آب

ابن سیرین امام جعفر صادق تام چت ویندرا جابر مغربی دانیال نبی منوچهر مطیعی تهرانیـ اگر ببیند آب شور می‌خورد تعبیر آن برعکس است. ـ اگر ببیند از دریا آب گوارا می خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او می‌رسد.…

عکاسی زیرآب

عکاسی زیرآب   بهره‌برداری از دوربین عکاسی در زیر آب نیازمند استفاده از وسایل مخصوص و تکنیک ویژه‌ای می‌باشد که در این مبحث به آن می‌پردازیم. تعدادی از سازندگان لوازم عکاسی محفظه‌هایی ضد آب برای دوربین‌های حرفه‌ای خود…