مرور برچسب

آسیب شناسی

آسیب شناسی عزاداری‌های محرم

آسیب شناسی عزاداری‌های محرم عاشورا در راه است. سترگ حماسه دین و یقیناً بزرگترین حماسه هستی، جریانی که ممیز و مبین حق و باطل بوده و هست و پیوسته چراغ روشنی را فرا راه بشر قرار خواهد داد و تمامی توجیهات و تفاسیر مقلوب را از دست او خواهد…