مرور برچسب

آفیس 2013

پنج نکته جدید کاربردی در ۲۰۱۳ Office Word

پنج نکته جدید کاربردی در ۲۰۱۳ Office Word هرچند نرم‌افزار محبوب Word ‌از سوی بسیاری ‌کاربران برای کارهای روزمره و عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ در دل خود ابزار‌ها و قابلیت‌های پیدا و پنهان فراوان دارد؛ نکته‌هایی که البته همه آن‌ها…