مرور برچسب

آموزش عکاسی

آموزش عکاسی عمومی و ۵۲ تکنیک کلیدی

هر فردی در زندگی خود، چه حرفه ای و چه غیر حرفه ای، لذت حاصل از هنر عکاسي را چشیده و لمس کرده است. از ابتدای زمانی که دوریبن عکاسی اختراع شد و  قابی برای ثبت لحظات به وجود آمد از آن زمان تا کنون انواع گسترده ای از دستگاه های توقف زمان را…