مرور برچسب

ازدواج

خط قرمزهای دوران نامزدی تا کجاست

خط قرمزهای دوران نامزدی تا کجاست ؟!دوران نامزدی به طور رسمی از زمان عقد آغاز می شود و تا شروع زندگی زیر یک سقف ادامه دارد. یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که در این نامزدی رسمی وجود دارد، حد روابط دختر و پسر  است.این که خانواده ها…

نحوه وصول مهریه را می‌دانید؟

نحوه وصول مهریه را می‌دانید؟ زن حق دارد قبل از تمکین، مطالبه مهر کند، حتّى اگر شوهر قدرت پرداخت مهریه را نداشته باشد و در صورتی كه مهر تعیین نشده و عقد به علت عیب عنن (عدم توانایی جنسی مرد) فسخ شود، زن مستحق نصف مهر المثل است.پس از…