مرور برچسب

اصول

اصول کادربندی

اصول کادربندی اگر از اغلب عکاسان تازه‌کار و آماتور بپرسیم مثلاً می‌خواهیم از انسانی عکس بگیریم که پشت‌سر او دریا یا جنگل و نظایر آنها قرار گرفته است، محل قراردادن انسان در این تصویر کجاست؟ به احتمال زیاد جواب می‌دهند: در وسط عکس، اما…

اصول سرمایه‌گذاری در بورس

اصول سرمایه‌گذاری در بورسبازار بورس مانند هر بازار دیگری دارای اصول و شرایط ویژه‌ای است که با در نظر گرفتن و عمل به این اصول پایه‌ای، می‌ةوان به سرمایه‌گذاری با ژذیرش کمترین ریسک اقدام نمود. سرمایه‌گذاری با ”سرمایه‌مازاد“ اولین…

پیدایش عکاسی

پیدایش عکاسیعکاسى اختراع يک فرد نيست بلکه ماحصل مجموع اکتشافات و تحقيقات افراد بسيارى در حوزه‌هاى مختلف شيمى و صنايع است. اثرات شيميايى نور از گذشته‌هاى نسبتاً دور بر روى اجسام مختلف اعم از معدنى يا آلى شناخته شده بود و حتى در…

انواع عکاسی ۲

انواع عکاسی 1 انواع عکاسی(۲)       فضايى اين نوع عکاسى اغلب براى توصيف تمام تصويرهايى بکار مى‌رود که از طريق قمرهاى مصنوعى به زمين ارسال مى‌شوند. همينطور اکثر تصاويرى ک با وسايل مختلف در فضا گرفته مى‌شوند و نيز بخشى از طيف‌هاى…

انواع عکاسی ۱

انواع عکاسی اغلب مردم عکاسى را وسيلهٔ ثبت لحظه‌ها مى‌دانند؛ اما برخى عکاسان آن‌‌را به مثابهٔ يک ابزار هنرى بى‌نظير يافتند که مى‌تواند در خدمت بيان هنرى قرار گيرد. از اين‌رو عکاسى چيزى وراى ثبت موضوع مى‌تواند باشد. در آغاز اغلب عکاسان از…

اصول نگهداری ابزار عکاسی

اصول نگهداری ابزار عکاسیقبل از مطالعهٔ دقيق دفترچهٔ راهنماى دوربين و آشنايى کافى با طرز عمل آن دست به کار عکاسى نشويد. براى گرفتن بهترين نتيجه بايد امکانات هر دستگاه را کاملاً فرا گيريد. دوربين خود را امانت ندهيد. در صورت مشاهدهٔ…