مرور برچسب

امتحانات

شیوه‌ها در ملاحظه نتایج امتحانات فرزندان

شیوه‌ها در ملاحظهٔ نتایج امتحانات فرزندان برخى از پدران و مادران ممکن است با فرزندان خود در حين ملاحظه کارنامه بگونه‌اى سرد يا خشن برخورد کنند. کودک در آن ساعت شايد واکنش و عکس‌العملى نشان ندهد ولى خاطره آن صحنه براى هميشه در ذهن کودک باقى…