مرور برچسب

امداد

امداد و کمک های اولیه – گرمازدگی

گرمازدگی لیست مطالب این بخش /   مطالب مرتبط انتهای همین مطلب گرمازدگى اکثراً در شرايطى که فرد در محيطى گرم بوده و گرماى بدن نتواند دفع شود، به‌خصوص در شرايطى که فرد فعاليت بدنى زيادى دارد، رخ مى‌دهد.علائمفرد گرمازده اغلب…

امداد و کمک های اولیه –ضربه و آسیب به اعضاء

ضربه و آسیب به اعضاء لیست مطالب این بخش /   مطالب مرتبط انتهای همین مطلبيکى از عوارض عمده‌اى که معمولاً بعد از تصادفات و صدمات وارده به اشخاص ايجاد مى‌شود ضربه و آسيب به اعضاء مختلف بدن است که منجر به اشکال مختلف آسيب از قبيل…

امداد و کمک های اولیه – شوک

شوکهرگونه اختلال در نظام گردش خون يک فرد که منجر به اختلال در عملکرد ارگان‌هاى حياتى بدن مى‌گردد را شوک مى‌ناميم. شوک مى‌تواند ناشى از:۱. کاهش حجم خون و مايعات بدن به‌علت خونريزي، اسهال و استفراغ شديد، سوختگى شديد، تعريق…

امداد و کمک های اولیه -سوختگی و تماس با مواد شیمیائی و سوزاننده

سوختگی و تماس با مواد شیمیائی و سوزانندهسوختگى بسيار شايع‌تر از ساير مصدوميت‌ها است و در اثر حوادث مختلف شامل تماس بدن با شعله وسايل و مايعات داغ، يا مواد شيميائى و يا جريان الکتريسيته اتفاق مى‌افتد. سوختگى براساس عمق، وسعت محل آن و…

امداد و کمک های اولیه -سرمازدگی

سرمازدگیدماى بدن در آب و هواى خيلى سرد مى‌تواند پائين بيايد. بدن در برابر اين حالت يک سرى عکس‌العمل از خود نشان مى‌دهد. در صورت عدم موفقيت عکس‌العمل‌هاى جبرانى در جهت حفظ حرارت طبيعى بدن دماى بدن به‌تدريج از ۳۷ درجه به کمتر از ۳۵…

امداد و کمک های اولیه -برق گرفتگی

امداد و کمک های اولیه -برق گرفتگی برق‌گرفتگى مى‌تواند از يک منبع برق با ولتاژ بالا يا پائين باشد.علائم و عوارض علائم برق‌گرفتگى مى‌تواند بسيار شديد و عميق و شامل سوختگى مختصر تا شديد پوست و ساير بافت‌هاى بدن و احشاء، مورمورشدن بدن،…

امداد و کمک های اولیه -ایست قلبی و تنفسی

امداد و کمک های اولیه ایست قلبی و تنفسیمنظور از ايست قلبى حالتى است که ضربان قلب کاملاً از بين مى‌رود و منظور از ايست تنفسى از کارافتادن تنفس خود به‌خودى در فرد است. اين حالات مى‌تواند به‌دنبال سکته قلبي، شوک، خونريزى‌هاى بسيار شديد،…