مرور برچسب

انتقادناپذیر

تست: اگر احساس می کنید دوست داشتنی نیسنید این تست را انجام دهید

یکی از عمیق ترین و آزاردهنده ترین موانع درونی «احساس و باور به دوست داشتنی نبودن» است. در روانشناسی به این باور و احساس عمیق می گویند «نقص و شرم». در این مطلب می خواهیم بگوییم احساس نقص و شرم چطور خودش را نشان می دهد.